Vi søker etter pedagogisk leder i årsvikariat i Kråka FUS kulturbarnehage

Søknadsfrist: 2021-12-01 - Kråka FUS kulturbarnehage as, Moss

 

Kråka FUS Kulturbarnehage

Kråka FUS kulturbarnehage åpnet dørene 15. august 2016. Vi ligger sentralt plasser i Storgata 10, midt i Moss sentrum. Barnehagen holder til i flotte, nyrenoverte lokaler som gir rom for lek og læring. Vi har gangavstand til alle byens fasiliteter, og bussholdeplass rett utenfor døra. Barnehagen har plass til omkring 65 barn, fordelt på 4 avdelinger. Vi har et mangfoldig og flerkulturelt miljø blandt både barn og ansatte. 

I FUS står leken i sentrum. Sammen med deg skal vi jobbe for å gi barna en glad, leken og lærerik barnehagehverdag. Vi arbeider aktivt med lek og relasjonskompetanse. Vi er opptatt av å skape en trygg, utviklende og morsom hverdag for barn og ansatte. Kvalitet preger hvert ledd i barnehagehverdagen, og vi vet at språk og sosial kompetanse er barnas viktigste byggesteiner for å utvikle seg og delta i en meningsfull hverdag. 

I Kråka FUS Kulturbarnehage lar vi barna få boltre seg i sang, musikk og hverdagsmagi. De skal få førstehåndserfaring med ulike typer materialer og utforske deres bruksområder og potensiale. Det er viktig for oss å verdsette barnas egne estetiske utrykk. Barnas kunstneriske prosesser og produkter skal synliggjøres i barnehagen vår. Vi legger til rette for kulturelle opplevelser både i og utenfor barnehagen. Med en beliggenhet midt i sentrum har vi mulighet til å utforske alle byens kulturatenaer. I Kråka har vi barn fra mange ulike kulturer og trossamfunn. Dette er med å berike vår tolkning av kulturbegrepet. 

 

En av våre dyktige pedagoger skal ut i ett års permisjon, og vi søker derfor vikar på avdeling Kråkebolla i tidsrommet 1.1.22-31.12.22.

Som pedagogisk leder i Kråka vil du få god anledning til å utvikle deg faglig og som leder. Vi har veiledning og opplæring for alle ansatte via kompetansehevingsprogrammet vårt som heter Barnet Først. Vi bruker kvalitetsverktøyet CLASS for å sikre at alle som jobber hos oss vet hva kvalitet er.

Vi søker en pedagog som er genuint opptatt av å gi barna en god hverdag med trygge relasjoner, masse lek og morsom læring. Du må være en trygg voksen og tydelig leder som har stor arbeidskapasitet og som gløder for faget ditt. Du får stor mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag og utviklingen i barnehagen. Vi stiller høye krav til våre ansattes kunnskap og innsats fordi vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

 

Vi tilbyr:

 • At du vil være en del av et dyktig fagmiljø med fokus på kvalitet gjennom kompetansehevingsprogrammet CLASS/TIK
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede.
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Lønn etter tariff
 • Godt arbeidsmiljø
 • Dedikerte kollegaer
 • Egne FUS klær

 

Vi ønsker at du:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert 
 • Har høy arbeidsmoral og arbeidskapasitet
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er glødende, skapende og tilstedeværende
 • Kan jobbe godt i team og se barnehagen som helhet
 • Er initiativrik, strukturert og jobber godt mot satte mål
 • Involverer deg i barns lek og perspektiv
 • Har gode samarbeidsevner
 • Setter BARNET FØRST.

Søkere må ha godkjent barnehagelærerutdanning og gode norskferdigheter.

Søkere vil bli vurdert ut fra egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

 

Søknadsfrist: 1.12.21

Kontaktpersoner:
Hege Spetaas
Daglig leder
99008224
dl.kraka@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.