Søker en erfaren pedagogisk leder som engasjerer seg for friluftsliv

Søknadsfrist: 2021-12-01 - Håbet FUS friluftsbarnehage as, Sandnes

Håbet FUS friluftsbarnehage as er en mindre barnehage som ligger fint til på Håbafjell i Sandnes. Vi har ca 50 barn fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen vår har et stort fokus på friluftsliv og uteaktiviteter. Vi går mye på tur, der vi undrer oss og utforsker sammen med barna. Hverdagen hos oss preges av ansatte som gløder, ler og leker, og som gir barna en spennende hverdag preget av trygghet, utvikling og læring.

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi trenger en ny pedagogisk leder/barnehagelærer med på laget, er det deg?

 Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig ansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn
 • Veiledning og kompetanseheving for hovedsaklig ansatte på egen avdeling
 • Samarbeid med foreldre, kollegaer og eksterne instanser

Vi tilbyr:

 • Et engasjert arbeidsmiljø som er i stadig utvikling og trives sammen
 • Mulighet for påvirkning og videreutvikling av barnehagen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • Lønn i henhold til tariff

Vi ønsker deg som er:

 • Genuint opptatt av teamledelse og egenutvikling
 • Du er fleksibel, strukturert, har god arbeidskapasitet, liker å skape resultater sammen med andre
 • Du har humor og latter, både med barn og voksne
 • Du er leken, skaper hverdagsmagi, byr på deg selv og liker utfordringer
 • Har endringsvilje, med fokus på god balanse mellom struktur- prosess- og innholdskvalitet
 • Setter barns medskapning høyt
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Er glad i friluftsliv og ser verdien av å være ute i naturen sammen med barn
 • Erfaring med, eller ønske om kompetanseheving, innen CLASS og Tuning into Kids
 • Flytende norsk (skriftlig og muntlig- legge ved attester, sertifikater mm)

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Annette Knutsen
Daglig Leder
47377539
dl.habet@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.