Åpen søknad til FUS barnehagene

Søknadsfrist: 2021-11-30 - Djupmyra FUS barnehage sa, Vennesla

Djupmyra FUS barnehage har behov for tilkallingsvikarer med mulighet for lengre vikariter fra januar 2022. 

Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene kommer barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

I FUS har vi kapasitet til å satse på forskning og utdanning. Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen. Barnehagebasert kompetanseutvikling, målingsverktøy for kvalitet, veiledningsprogram for foreldre og faglig videreutvikling i samarbeid med fag og forskningsmiljø i inn og utland. Kort sagt; i FUS blir du aldri ferdig utlært.

Hva slags barnehage ønsker du å jobbe i? Har du ambisjoner og er stolt over faget ditt? Da bør du jobbe i FUS. Vi har fokus på relasjonsbygging og hele mennesket, på målrettet kapasitetsbygging, systematikk og struktur. Dette skaper trygghet og frigir tid til det aller viktigste; tid med barna. I FUS vil du oppleve at alle valg blir tatt med hensyn til hva som er det beste for barnet. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først!

Er du glødende? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Er du skapende? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Er du tilstedeværende? Er du lydhør for barnas behov og støttende i deres utvikling? Er du bevisst din rolle mot barn, foreldre og ansatte?

Hvis svaret er ja, så venter vi på en åpen søknad fra deg!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
  Et stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
  Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
  Opplæring gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling FUS Skolen
  Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av landets største barnehagekjeder

Vi ønsker at du:

 • Kjenner deg igjen i våre verdier: involvert, verdsetter kunnskap og reflektert
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Har erfaring med bruk av båt

 

Søkere vil bli vurdert på bakgrunn av kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring.

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende din søknad, ta direkte kontakt med daglig leder i barnehagen(e) du søker. Du finner kontaktinformasjon på barnehagens hjemmeside. 

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.