Vi søker ringevikarer i Skåre FUS

Søknadsfrist: 2021-12-15 - Skåre FUS barnehage as, Haugesund

Skåre FUS barnehage søker etter ringevikarer! 

Skåre FUS barnehage i Egislveg 8 er en 5-avdelings barnehage. Pr 1.1.2022 har vi 76 barn og 18 ansatte. Vi har en sentral plassering i Haugesund med umiddelbar nærhet til flotte turområder, som flittig benyttes til spennende turer med barna.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er tilgjengelig på kort varsel
 • Er fleksibel og tar en utfordring
 • Samarbeider godt med andre mennesker


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

 

Kontaktpersoner:
Mette Fredsvik Vaaga
Daglig leder
99219531
dl.skaare@bhg.no

Søk her