Breenenga FUS barnehage søker pedagog med ansvar for fag

Søknadsfrist: 2021-12-31 - Breenenga FUS barnehage as, Nannestad

Breenenga FUS barnehage har en ledig stilling som pedagog med ansvar for fag i hele barnehagen. I denne stillingen vil du også være daglig leders stedfortreder og ressursperson for CLASS. Stillingen er ledig fra 1. januar 2022 eller etter avtale. Stillingen er fast, 100%. 

Breenenga FUS barnehage har en personalgruppe med høy faglighet, vi har fokus på nyere barnehageforskning og kvalitet. Sammen med foreldrene og barna skaper vi gode stunder, lærerike og morsomme hverdager, proppfulle av hverdagmagi, venner og lek. Vi gleder oss til å få på plass en  pedagog med ansvar for fag og som kan fungere som daglig leders stedfortreder.  Sammen med resten av personalgruppen og foreldrene skal du fortsette det gode arbeidet i barnehagen vår der barnet kommer først.

I denne stillingen skal du i hovedsak jobbe sammen med de andre voksne i barnehagen, du vil få ansvar for fagutvikling og systematisk veiledning av de ansatte i barnehagen. Du vil få ansvar for implementering av endringsprosesser, planlegge og gjennomføre møter. Dette i tett samarbeid med daglig leder. Hos oss verdsetter vi lek, læring om omsorg. Vi stiller høye krav til våre ansatte og benytter CLASS og Tuning into kids- forskningsbasert veiledningsprogram, for kvalitetssikring av ulike prosesser.Du vil få opplæringog kompetanse i både CLASS og Tuning into kids ved tiltredelse av denne stillingen. 

OM STILLINGEN

Ønsker du å søke stillingen, må du:

 • Være utdannet førskolelærer, gjerne med relevant tilleggsutdanning, ledererfaring og kjennskap til FUS
 • Inneha veilederkompetanse- og erfaring både ifht. foresatte og ansatte 
 • Ønske å jobbe etter FUS visjon og verdier
 • Være faglig sterk, profesjonell og opptatt av din egen og medarbeidernes utvikling.
 • Ha evne og vilje til å ta i bruk medarbeidernes kompetanse og ha fokus på relasjonsledelse
 • Være glødende, skapende og tilstedeværende
 • Være strukturert, analytisk og ha gode samarbeidsevner
 • Kunne lede mot å nå barnehagens mål og jobbe strukturert med barnehagens satsningsområder som er CLASS, TIK, egenledelse i lek og læring.
 • Være endringsvillig og evne å jobbe forskningsbasert slik at barna trives, utvikler seg og lærer best mulig. 
 • Ha digital kompetanse og evne å bruke våre digitale plan- og kommunikasjonsverktøyer samt lederportaler. 
 • Evne å jobbe tett med daglig leder og håndtere flere prosesser og utfordringer
 • Innfri dine delegerte arbeidsoppgaver og ansvarsomåder etter avtale med daglig leder. 
 • Møte alle mennesker med respekt og inneha et service- og hjelperperspektiv for foresatte, barn, ansatte og daglig leder samt øvrige samarbeidspartenere 
 • Ha gode engelskkunnskaper da vår faglige plattform CLASS og TIK foregår på engelsk

Vi kan tilby:

 • Kompetanseutvikling og kurs i CLASS og TIK 
 • Utvikling i forhold til lederrollen og teambygging
 • Et etablert og positivt samarbeid med andre barnehager i kjeden
 • Konkurransedyktige betingelser

NB! Alle søknader må sendes elektronisk, vi gir alle tilbakemeldinger via det digitale søknadssystemet. Søknadspapirer returneres ikke.

 

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse. Personlig egnethet vil vektlegges.

Les mer om oss på www.fus.no/breenenga

Kontaktpersoner:
Siv-Hege Amundsen
Daglig Leder
97795651
dl.breenenga@bhg.no

Søk her