Langtidsvikariat for barnehagemedarbeidere og behov for ringevikarer

Søknadsfrist: 2021-12-22 - Kulturparken FUS barnehage as, Oslo

Vi søker en langtidsvikar fra 01.12.21 (eller snarest) til og med 28.03.21 i stilling som barnehagemedarbeider. Du må gjerne ha fagbrev, og/eller erfaring fra barnehage. Vi ser gjerne at du har ferdigheter innen musikk eller forming da dette er to av satsingsområdene i kulturbarnehagen vår. Stillingen er på en småbarnsavdelinger med barn fra ett til to år.  

Vi søker også etter en barnehagemedarbeider i langtidsvikariat på storebarn fra 10.01.22-21.05.22. 

Vi trenger videre flere ringevikarer som vi kan kontakte ved behov på kort varsel. Behovet er på alle avdelinger, både for 1-3 år og fra 3-6 år. Vi ønsker da at du har erfaring med barn. 

Kulturparken FUS barnehage ligger på Grünerløkka, i fine grønne omgivelser kant i kant med Tøyenparken og rett i nærheten av Botanisk hage og Tøyenbadet. Vi har satsingsområdene musikk, forming og sosial kompetanse. Vi er en lekende og kreativ gjeng i et stabilt og positivt arbeidsfellesskap, og vi fordeler oss på fire avdelinger: To for 18 barn fra 3-6 år og tre ansatte per avdeling, og to for 15 barn fra 0-3 år med fem ansatte per avdeling. 

I Kulturparken setter vi barnet først, noe som blant annet betyr at vi voksne lytter aktivt til barna, involverer oss i barnas lek, og gir barna medvirkning i egen hverdag. Å gi barna gode hverdagsopplevelser slik at de opplever mestring, vennskap og kunnskap er viktig for oss. Leken er det sentrale i barnehagedagen, og vi voksne blir med barna i jakten på de gyldne øyeblikkene, hverdagsmagien, gleden og latteren.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring hos barna og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Veiledning av nyansatte
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Godt arbeidsmiljø og dedikerte kollegaer
 • Ordnede ansettelsesforhold med tariffavtale

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute i allslags vær, leke og være på tur med barn
 • Har fagbrev i barne-og ungdomsarbeid eller erfaring fra barnehage
 • Har ferdigheter innen musikk og/eller forming
 • Kan jobbe godt i team og se barnehagen som helhet
 • Har høy arbeidsmoral og arbeidskapasitet
 • Kan by på deg selv og bidra med glede, humor og hverdagsmagi


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.