Vi søker barne- og ungdomsarbeidere i Sauafjellet FUS barnehage

Søknadsfrist: 2021-12-08 - Sauafjellet FUS barnehage as, Øygarden

Sauafjellet FUS barnehage ligger i naturskjønne omgivelser sør i Øygarden kommune. Barnehagen er delt i to baser, som igjen er delt inn i mindre team. Vi henter inspirasjon i vårt arbeid fra Reggio Emilia filosofien og har prosjektarbeid som vår arbeidsform. Dette krever engasjerte voksne som tar barnas innspill på alvor - og lar barna prøve ut sine teorier. Leken er barnas læringsform og i vår barnehage lar vi leken komme først!

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte.

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Kjenner du deg igjen?

Ja? Da er du FUS!

Vi har 2 ledige vikariat: 

100%: 01.01.22-30.11.22

80%: 01.01.22 - 30.06.22

 

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med og utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert og bruker din kunnskap aktivt.
 • Reflekterer over egen praksis, og reflekterer sammen med personalet.
 • Er trygg på deg selv og din rolle i barnehagen.
 • Tar barna på alvor og anerkjenner barna som eget individ.
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn.
 • Er utdannet barne-og ungdomsarbeider, eller har annen relevant utdannelse. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.

Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.