Vi søker engasjert pedagogisk leder!

Søknadsfrist: 2022-02-06 - Grefsenlyst FUS barnehage as, Oslo

 I FUS barnehagene møter man tydelige, aktive voksne som har barnet i sentrum og som ser betydningen og verdien av lek. Vi ønsker å være i kontinuerlig utvikling til det beste for barna. Grunnlaget for vårt pedagogiske arbeid baserer seg på eventyrlyst, vennekompetanse, god kommunikasjon og sosial kompetanse, med leken i sentrum. I vår barnehage gis det rom for kreativitet skaperglede og medvirkning av egen hverdag, der leken og barnet i sentrum er utgangspunktet. Vi er en engasjert pedagogisk stab som gløder for den daglige omsorgen og trygghet for hvert enkelt barn.

Grefsenlyst FUS består av et faglig sterkt pedagogisk lederteam med rik og mangfoldig fagligbakgrunn, vi søker fortrinnsvis etter en utdannet barnehagelærer som kan bli en del av vårt team. Barnehagen består av seks avdelinger, fordelt på to lyse, innbydende og velholdte bygg. Barnehagen ligger i umiddelbarnærhet til marka på Grefsenkollen, har et godt arbeidsmijlø med lite sykefravær. 

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig administrativt og pedagogisk medansvar for sin avdeling
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling
 • Være en del av barnehagens pedagogteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Veileding for nyutdannede barnehagelærere
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er raus, positiv og ydmyk som person
 • Har fokus på å ha høyt nærvær på jobben

 

Vi innkaller aktuelle kandidater fortløpende til intervju.

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

 

 

Kontaktpersoner:
Belma Coralic
Daglig Leder
dl.grefsenlyst@bhg.no
dl.grefsenlyst@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.