Mellom-Nes FUS søker etter en engasjert pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2022-02-24 - Mellom-Nes FUS barnehage as, Asker

Vi ser etter deg som er: 

 • Engasjert og inspirerende pedagog. Vi ønsker at du har barns lek og utvikling i fokus, er omsorgsfull og inkluderende og opptatt av å skape gode opplevelser og relasjoner til barn, foreldre og kollegaer. 
 • Du må bidra til å bygge et sterkt lederteam og sikre systematisk og målrettet utvikling av personalet på din avdeling. God tilbakemeldingskultur er viktig for å sikre et trygt og godt psykososialt miljø. 
 • Du skal lede og styre avdelingen etter tydelige mål og beslutninger som er bestemt, samt lede gjennom relasjonsbasert ledelse. Det vi si å se det unike hos hver enkelt og en vilje til å lykkes og videre skape en kultur for personlig og faglig vekst. 
 • Vi ønsker at du skal nå målene dine i samarbeid med andre og jobbe systematisk og strukturert. 
 • Stillingen krever gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. (Minimum B2/norskprøve3). 
 • Du må ha fullført barnehagelærerutdanningen

 

 Vi ønsker å tilby: 

 • Et inspirerende arbeidsmiljø med gode kollegaer som sammen jobber mot vårt felles mål: Å sette barnet først. «Barnet først» bygger på et forskningsbasert program, Tuning into kids som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse og vi benytter Class observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til sosio-emosjonell støtte, læringsstøtte, organisering og ledelse. 
 • Vi har en varm og inkluderende personal gruppe hvor 28 % er menn. Vi jobber bevisst med å se det beste i hverandre, skape tillitt mellom kollegaer og motivere hverandre. Vi vet at trivsel og nærvær på jobben er helsefremmende. Sammen skaper vi gode dager preget av smil, latter og personlig og faglig utvikling. 
 • Vi er en 5 avdelings barnehage som ligger på Nesbru i Asker kommune med stort oppgradert uteområde. 
 • Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn etter tariff. 
 • Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter med fokus på faglig veiledning.

 

Søkere blir vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til utdanning og erfaring. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven, og må leveres før eventuell tiltredelse av stillingen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontaktpersoner:
Morten Aslaksen
Daglig leder
99200792
dl.mellomnes@bhg.no

Søk her


FUS AS er FUS-barnehagenes administrasjon og driftskontor som jobber for at FUS skal kunne gi det beste barnehagetilbudet til barn i Norge. FUS barnehagene er en landsdekkende organisasjon med 3400 ansatte og driftes etter grunnleggende prinsipper for kjededrift. Administrasjonens hovedoppgave er å støtte og rådgi daglige ledere i ca. 180 barnehager ved blant annet å bidra med systemer og prosesser for læring og kompetanseutvikling, rådgivning, personaloppfølging, markedsføring, økonomistyring og innovasjon. FUS har som mål å være selve referansen av barnehager i bransjen, med fokus på høy faglig kvalitet, de mest kompetente medarbeiderne og lederne: Hos oss kommer alltid barnet først. Barna skal glede seg til å komme til en FUS-barnehage, og skape minner for livet.