Vi søker en engasjert og leken pedagogisk leder i Sinsen FUS barnehage

Søknadsfrist: 2022-01-31 - Sinsen FUS barnehage as, Oslo

 

Sinsen FUS barnehage er en etablert barnehage med 93 glade barn og 26 engasjerte ansatte.

Lek – læring - vennskap og humor går hånd i hånd. Sammen med sensitive, reflekterte, og lekne voksne kan DU få være med på å gi barna gode barndomsminner! 

Vi søker deg som ønsker å spille en viktig rolle i barns liv og utvikling. Du som går på jobb full av engasjement, hverdagsglede, omsorg og nysgjerrighet. Vi har fokus på gode relasjoner og livsmestring.

Vi vil ha høy kvalitet på arbeidet vårt, så kompetanseheving i personalgruppa er viktig. Du må være opptatt av faglig utvikling og å bruke deg selv i jobben! Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid, Sinsen Fus har en egen fagleder i 100 % stilling.

Vi er opptatt av brukertilfredshet i foreldregruppa vår. Våre satsningsområder er lek og språk.

Sinsen FUS barnehage ligger inne på området til Aker sykehus på Sinsen, i nærheten av offentlige kommunikasjonsmidler. Vi har store fine grøntarealer i og utenfor barnehagen, og et mangfoldig nærmiljø til turer og utforskning.

I FUS kjeden jobber vi med en forskningsbasert kompetanseutvikling som heter "Barnet først" som skal styrke kvaliteten i barnehagene. "Barnet først" bygger på blant annet Classroom Assesment Scoring System (CLASS), som har til hensikt å styrke kvalitet i relasjon mellom ansatte og barn, og Tuning into Kids (TIK), som skal styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse.

FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte og lurer på om du kjenner deg igjen i:

Er du involvert? Engasjerer du deg. får ting til å skje og støtter andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barna på en åpen og ærlig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjonen? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Hvis ja , da er du en FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for din avdeling
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på din avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Egne FUS klær
 • Veiledning for nyutdannede barnehagelærere
 • Ordnede ansettelsesforhold.

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder.
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Ser barnehagen som en helhet og har en god forståelse av hva det vil si å jobbe i et team
 • Tar initiativ og kan by på deg selv sammen med barn og kollegaer
 • Er eventyrlysten
 • Har arbeidskapasitet og en robust innstilling til hverdagen
 • Vet at barna har noe å lære av deg som person
 • Er raus, positiv og ydmyk som person.
 • Er utdannet barnehagelærer


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Kontaktpersoner:
Monica Myrengen
Daglig Leder
47518589
dl.sinsen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.