Vi søker ASSISTENT/FAGARBEIDER i Knausen FUS barnehage

Søknadsfrist: 2022-01-25 - Knausen FUS barnehage as, Eidsvoll

Knausen FUS barnehage ligger på Gruehagan i Eidsvoll. Vi har et stort og variert uteområde med naturtomt, bålplass og grillhytte. Vi har turområder rett ved barnehagen og er mye ute. Vi har gangavstand til Eidsvoll sentrum Sundet og togstasjonen. I Knausen FUS barnehage har vi 81 glade, aktive barn og et engasjert personale som har barnas beste i fokus - hos oss kommer barna først! Vi legger vekt på at barna skal ha en trygg og god hverdag preget av omsorg, lek og glede, og vi serverer sunn og næringsrik mat laget fra bunnen av. Våre ansatte er vår viktigste ressurs - derfor er voksenrollen veldig viktig hos oss.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Er engasjert og løsningsorientert og alltid setter barnas beste i fokus
 • Er positiv og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Har erfaring fra arbeid i barnehage
 • Har gode norskkunnskaper - minimum B2/norskprøve 3 skriftlig og muntlig

Informasjon om stillingen

Fast 100 % stilling fra 21.02.22. Ved ansettelse av intern søker vil det bli ledig et vikarat, foreløpig frem til 31.07.21.


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.