Kokk/kjøkkenmedarbeider

Søknadsfrist: 2022-02-05 - Kjemperud FUS barnehage as, Modum

Vi har ledig fast stilling i 60% med 4,5 t arb.tid mandag til fredag. Stllingen er ledig fra 01.03.22.

FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene kommer barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer.

For at barn skal leke, utforske og lære trenger de påfyll av energi. Maten vi serverer barna skal være variert, smakfull og bidra til et godt kosthold for små barn i utvikling.

Vi ønsker:

  • At du er utdannet kokk eller har erfaring fra matlaging
  • At du holder orden og jobber strukturert
  • At du kan jobbe selvstendig
  • At du har kjennskap til matbestilling
  • At du kan forholde deg til et budsjett og planlegge innkjøp ut i fra det

Vi tilbyr:

  • Inkluderende og godt arbeidsmiljø
  • Flott kjøkken med gode arbeidsforhold
  • Stor grad av påvirkning over egen arbeidsdag
  • Ordnede ansettelsesforhold og lønn jmf tariff

Søkere vil bli vurdert på bakgrunn av kompetanse, erfaring og personlig egnethet.

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende din søknad, ta direkte kontakt med daglig leder i barnehagen. 

Kontaktpersoner:
Marit Manvik
Daglig leder
91244816
dl.kjemperud@bhg.no

Søk her