Lyst på en spennende jobb? Vi trenger spesialpedagog til Smidsrød FUS Barnehage

Søknadsfrist: 2022-05-20 - Smidsrød FUS barnehage as, Færder

Smidsrød FUS barnehage ligger sentralt til i Færder kommune. Vi har flotte turområder i nærheten som vi benytter ukentlig.

De første leveårene utvikles barnas sosiale og emosjonelle egenskaper i en forrykende fart, og de trenger mye støtte til å håndtere og regulere egne følelser. Basert på vår visjon "Sammen gir vi barndommen verdi: Vennskap, lek og glede og hverdagsmagi", ønsker å sikre barnets behov for omsorg, støtte til læring og god organisering, i dette arbeidet bruker vi blant annet den annerkjente observasjonsmetodikken CLASS.

Vi er en basebarnehage som har delt oss inn i 4 grupper. Gruppene er delt inn etter alder; 5 åringer, 4 -3 år, 2 åringer og 1 åringer. De første årene i barnehagen er viktige i et barns liv, og som barnehage er det viktig å skape trygge gode rammer med gode relasjoner disse to første årene. Det får vi til ved å skjerme dem i egne grupper disse årene.

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Tett samarbeid med pedagogiske ledere, øvrig ansatte, foresatte, andre hjelpeinstanser og daglig leder til barnets beste.
 • Gi veiledning til personalet og evt. foresatte
 • Ansvar for vedtaktstimer om spesialpedagogisk hjelp.
 • Asnvar for implementering og vedlikeholdsarbeid a BTI, COS, språk., lese- og skriveplan.
 • Bidra til en helhetstenkning rundt alle barn - systemtenkning og tiltak i det allemnnepedagogiske arbeidet.
 • Ansvar for det helsefremmende arbeidet

Dine kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Barnehagelærer med master i spesialpedagogikk. Kravet om master kan fravikes dersom du har særskilt relevant erfaring innenfor spesialpedagogikk.
 • Veiledingskompetanse og kartleggingskompetanse.
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert og fremoverlent
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Evne til å se helhet og løsninger

Vi tilbyr:

 • Nettverk for spesialpedagoger i Færder kommune.
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Dette er et svangerskapsvikariat med tiltredelse så raskt som mulig eller etter avtale.

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å ha barnehager preget av mangfold. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen. Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Kontaktpersoner:
Anne Lene de Lange Hansen
Daglig leder
98835407
dl.smidsrod@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.