Vi søker trygge pedagogiske ledere som vil være med oss i leken og hverdagsmagien

Søknadsfrist: 2022-05-21 - Kulturparken FUS barnehage as, Oslo

Vi har nå to ledige stillinger som pedagogisk leder, en på småbarnsavdeling og en på storebarnsavdeling fra 01.08.2022. Du må være utdannet barnehagelærer, gjerne ha erfaring fra barnehage fra før, og ha gode lederegenskaper. 

Kulturparken FUS barnehage ligger på Grünerløkka i fine, grønne omgivelser kant i kant med Tøyenparken og rett i nærheten av Botanisk hage. Vi har satsingsområdene musikk, forming og sosial kompetanse, så om du i tillegg til barnehagelærerutdanningen har ferdigheter innen estetiske fag så er det av stor verdi for oss. Vi er en lekende og kreativ gjeng i et positivt arbeidsfellesskap, og vi fordeler oss på fire avdelinger: To for 18 barn fra 3-6 år og tre ansatte per avdeling, og to for 15 barn fra 1-3 år med fem ansatte per avdeling.

I Kulturparken setter vi barnet først, noe som blant annet betyr at vi voksne lytter aktivt til barna, involverer oss i barnas lek, er relasjonelt påkoblet med barna, og gir barna medvirkning i egen hverdag. Å gi barna gode hverdagsopplevelser slik at de opplever mestring, vennskap og kunnskap er viktig for oss. Leken er det sentrale i barnehagedagen, og vi voksne blir med barna i jakten på de gyldne øyeblikkene, hverdagsmagien, gleden og latteren. 

Som pedagogisk leder i vår FUS-barnehage vil du få god anledning til å utvikle deg faglig og som leder. For nyutdannede har vi egen veiledning i gruppe gjennom det første arbeidsåret, og vi har veiledning og opplæring for alle ansatte via kompetansehevingsprogrammet vårt som heter Barnet først! Vi jobber for å stadig øke kvaliteten i barnehagen vår til beste for barna og også de ansatte. 

De personene vi søker må være genuint opptatt av å gi barna en god hverdag med trygge relasjoner, lek og læring. Du må være en trygg voksen og tydelig leder som har stor arbeidskapasitet og som gløder for faget ditt. Du får stor mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag og fremdriften i barnehagen. Vi stiller høye krav til våre ansattes kunnskaper og innsats fordi vi vet at tiden i barnehagen er så umåtelig viktig for barnas helse, utvikling og læring nå og senere i livet. Du må derfor være innstilt på å dele din kunnskap med dine medarbeidere, være i stadig utvikling og forbedring. Fremfor alt må du involvere deg direkte i barnas lek. Er dette noe du kjenner deg igjen i?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, varm, ærlig og tydelig måte? 

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre? Kan du dele din kunnskap med andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Mulighet til kreativ aktivitet gjennom musikk, forming og uteliv
 • Opplæring gjennom FUS Skolen og Barnet først!
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager
 • Veiledningsprogram for nyutdannede barnehagelærere
 • Støtte til utvikling og veiledning i lederrollen
 • Være del av et faglig sterkt lederteam
 • Ordnede ansettelsesforhold med tariffavtale og konkurransedyktig lønn

Vi ønsker at du:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Har gode norskkunnskaper
 • Har høy arbeidsmoral, tilstedeværelse og arbeidkapasitet
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert 
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Har ferdigheter i musikk, forming eller andre estetiske fag
 • Kan by på glede, humor og hverdagsmagi
 • Kan jobbe godt i team og se barnehagen som en helhet
 • Er initiativrik, strukturert og jobber godt mot satte mål
 • Ønsker å være i stadig utvikling og forbedring


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Vi har allerede seks menn i personalet. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven. Den må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Kontaktpersoner:
Kristin Nyberg
Daglig leder
95299804
dl.kulturparken@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.