Vøyen FUS søker barne og ungdomsarbeider/fagarbeider

Søknadsfrist: 2022-05-21 - Vøyen FUS barnehage, Bærum

Vøyen FUS har ledig en fasst100% stilling som barne og ungdomsarbeider / fagarbeider

 

Vøyen FUS er en 5 avdelings barnehage som åpnet i september 2018. Vårt satsningsområde er friluftsliv og natur med hovedfokus på lek. Vi vektlegger at  barna skal oppleve og erfare gleden ved å ferdes i naturen og ta i bruk naturen som lek og læringsarena.

Vi holder til i et nytt bygg på Vøyenenga i Bærum med buss, butikker, slalåmbakke og skogen i umiddelbar nærhet, i tillegg disponerer vi en barnepark litt inn i skogen. Dette er et fint turmål for avdelingene hvor vi griller og leker ute, samtidig som vi har mulighet til å trekke oss inn på de kaldeste eller våteste dagene.

I FUS jobber vi med forskningsbasert kompetanseutvikling, "Barnet først" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene.

"Barnet først" bygger på Classroom Assessment Scoring System, CLASS som har til hensikt å måle kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn.

Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen. Barnehagebasert kompetanseutvikling, måleverktøy for kvalitet, veiledningsprogram for foreldre og faglig videreutvikling i samarbeid med fag og forskningsmiljø i inn og utland er viktig for oss.

Vi satser på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

 Vi ser etter deg som setter pris på et rikt mangfold og som ser det unike i hvert enkelt barn. Du ønsker å bidra til at barn med nedsatt funksjonsevne, får ekstra støtte og hjelp i sine utfordringer. Det kan være mulighet for arbeid med enkeltbarn med vedtak.

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

 

 

 

Vi tilbyr:

 • Spennende, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver
 • Felles kompetanseutvikling for alle ansatte gjennom kurs og god kollegastøtte
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • Kompetanseutvikling og kurs i FUS skolen, samt tett oppfølging og veiledning
 • En barnehage som legger til rette for deg for at du skal trives best mulig.
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av landets største barnehagekjeder

Vi søker deg som:

 • har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanning. 
 • Kjenner deg igjen i våre verdier: involvert, verdsetter kunnskap og reflektert
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Har gode norskkunnskaper for å kunne kommunisere med barn, foreldre og medarbeidere, i tillegg til å være en god språkmodell for barna
 • Ha gode samarbeidsevner og stor grad av fleksibilitet.
 • Ha vilje og evne til å bidra til at barn som har behov for ekstra hjelp og støtte får det.
 • Vilje og evne til å være i utvikling og å reflektere over egen praksis.
 • Være tydelig og strukturert.
 • Ha godt humør og høy arbeidsmoral.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Søkere vil bli vurdert på bakgrunn av kompetanse, erfaring og personlig egnethet.

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende din søknad, ta direkte kontakt med daglig leder i barnehagen(e) du søker. Du finner kontaktinformasjon på barnehagens hjemmeside. 

 

Kontaktpersoner:
Tine Romslo-Pettersen
Daglig leder
95969359
dl.voyen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.