Vi søker Pedagogisk leder i Industriveien FUS barnehage

Søknadsfrist: 2022-05-27 - Industriveien FUS barnehage as, Nittedal

Industriveien FUS barnehage ligger på Hagan i Nittedal. Vi har 60 aktive glade barn og i overkant av 14 dyktige ansatte. Personalet er stabilt, kompetent og trives godt - det merkes på det gode miljøet vårt. Våre satsningsområder er lek og trygghet. Vi har fokus på lek og sunn og næringsrik mat - som er i tråd med FUS barnehagenes arbeid med Egenledelse i lek og FUS SmartMat. 

Vi er mye ute og har gode turmuligheter i nærområdet. Vi vil vise fram en barnehage hvor det er moro å være, hvor gleden og leken er i sentrum, hvor barna får skape, utforske og oppleve.

I Industriveien har vi fokus på å ha gode relajsoner til barn, foresatt og hverandre.  Vi har barnet førtst som mål og jobber mye med relasjonsledelse og voksenrollen der CLASS og Turning Into Kids er viktige verktøy.  

Som pedagog vi du få gode utviklingsmulighet til å kunne utdanne deg til CLASS observatør i forbindelse med vårt utvinklingsarbeid.

Vi er ambisiøse - vi ønsker å være den beste barnehagen i området - derfor trenger vi også de beste ansatte!

I utganspunktet søker vi pedagogiske leder, men stilling som barnehagelærer er også mulig om du heller ønsker det.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Er positiv til basedrift og har evne til den stuktur og fleksibilitet det krever
 • Er engasjert og løsninsorientert og hver dag jobber med barna beste i fokus
 • Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Søknadsfrist 27.05.22

Kontaktpersoner:
Kristin Gisladottir
Daglig leder
94169566
dl.industriveien@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.