Vi ønsker oss en glødende, skapende og tilstedeværende pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2022-05-31 - Puttara FUS barnehage as, Kongsvinger

Puttara FUS barnehage i Kongsvinger søker etter en dyktig pedagog i 100% fast stilling som pedagogisk leder fra 01.08.22 

Puttara FUS barnehage har en spennende personalgruppe med god kompetanse som sammen med foreldrene og barna skaper en kreativ, lærerik og morsom hverdag. Vi gleder oss til å få på plass en pedagogisk leder som sammen med resten av personalgruppen og foreldrene kan fortsette det fine arbeidet i barnehagen. 

OM STILLINGEN

Ønsker du å søke stillingen, må du:

 • Være utdannet førskolelærer
 • Ønske og evne å jobbe etter vår visjon og verdier
 • Være faglig sterk, profesjonell og opptatt av din egen og andres utvikling.
 • Ha evne og vilje til å ta i bruk medarbeidernes kompetanse og være relasjonell
 • Evne å ta barneperspektivet, legge til rette for og delta i barns lek og utvikling, samt være bevisst på voksenrollen
 • Være glødende, skapende og tilstedeværende
 • Være strukturert, analytisk og ha gode samarbeidsevner
 • Kunne lede mot å nå barnehagens mål og jobbe strukturert med barnehagens satsning
 • Være en aktiv bidragsyter i ledelse av utviklings- og endringsarbeid 
 • Gjerne ha kjennskap til TIK/CLASS
 • Gjerne ha relevant videreutdanning
 • Trives med høyt aktivitetsnivå og være en positiv oppgaveløser 

Vi kan tilby:

 • Kompetanseutvikling og kurs
 • Utvikling i forhold til lederrollen og teambygging
 • Et etablert og positivt samarbeid med andre barnehager i kjeden
 • Konkurransedyktige betingelser
 • En flott personalgruppe med nær 50% menn ansatt
 • Opplæring og egenutvikling i arbeid med SABONA, egenledelse i lek og læring, trygghetssirkelen og TIK/CLASS
 • Flotte pedagogiske tilretteleggingsmuligheter og unike, moderne arealer
 • 16 mål inngjerdet barnehagetomt og nærhet til både skog og bykjerne 

NB! Søknad MÅ sendes elektronisk via link, da vi behandler og besvarer søknader i felles elektronisk system. Søknadspapirer returneres ikke. 

Les mer om oss på våre hjemmesider www.fus.no/puttara og følg oss på facebook: www.facebook.com/puttarafusbarnehage. Vi er også på instagram: puttarafusbarnehage. 

Politiattest må fremlegges før tiltredelse. Personlig egnethet vil vektlegges.

Menn oppfordres spesielt til å søke.

Kontaktpersoner:
Hege Bakke Andresen
Daglig leder
90 26 81 53
dl.puttara@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.