FUS-FUS-FUS, Pedagogisk Leder

Søknadsfrist: 2022-05-29 - Lillohagen FUS barnehage as, Oslo

I FUS kommer Barnet først. Hos oss får barna oppleve læring, utvikling og mestring gjennom lek og profesjonelle ansatte.
Lillohagen FUS barnehage består av 4 avdelinger og ligger sentralt i bydel Sagene.
Vi jobber med forskningsbasert kompetanseutvikling, "Barnet først" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene.
"Barnet først" bygger på Classroom Assessment Scoring System, CLASS som har til hensikt å måle kvalitet i
relasjonen mellom ansatte og barn, Tuning in to Kids, TIK, som skal styrke barnas emosjonelle og sosiale
kompetanse og egenledelse lek og læring, ELL.Forskning og utdanning står sentralt i FUS. Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen.

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:
Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for avdeling sammen med en
annen ped.leder
Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling
Være en del av barnehagens lederteam
Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr: Godt samarbeid i en barnehage i utvikling.
Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
Opplæring gjennom FUS Skolen
Ordnede ansettelsesforhold
Egne FUS klær
Vi ønsker at du:
Er utdannet barnehagelærer
Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
Evner å være i utvikling og er opptatt av kontinuerlig forbedring
Holder deg faglig oppdatert
Vil være med på å skape Norges beste barnehage

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å
være en barnehagekjede preget av mangfold - vi oppfordrer derfor menn til å søke på denne
stillingen.Tilsettingen forutsetter norsk språkprøve B2 og godkjent politiattest i henhold til barnehageloven.

Kontaktpersoner:
Sonja Thomassen
Daglig leder
91004579
dl.lillohagen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.