Kom til oss i Åsebøen FUS barnehage! Vi ønsker å ha deg som er barnehagelærer med i vårt team!

Søknadsfrist: 2022-05-31 - Åsebøen FUS barnehage as, Karmøy

 

Åsebøen FUS barnehage ligger i naturskjønne omgivelser på Stangelandsfeltet i Kopervik. Basene er inndelt i stor og liten base, der Lilla og Gul er liten base, og Blå, Grønn og Rød er stor base. Barnehagen ligger i gangavstand til skog, by, sjø og idrettsanlegg. Vi bruker nærmiljøet vårt aktivt til turer og prosjekter. Vi i Åsebøen FUS har fokus på å styrke relasjonen mellom barn og voksen. Det er viktig for oss at de voksne er med i barnas lek og læring, og at de voksne setter barna først! Gjennom vårt arbeid med TIK (Tuning in to kids), CLASS (Classroom assesement scoring system) DUÅ( De utrolige årene) samt Dinosaurskolen, hjelper dette oss til hele tiden å ha fokus på de gode relasjonene sammen med barna. I Åsebøen FUS barnehage har vi voksne i alle aldre med tilsammen bred og variert kompetanse som kommer tydelig frem i hverdagen.

Vi søker etter deg som har utdanning som barnehagelærer og som ønsker å være barnehagelærervikar hos oss! Vi ønsker at du er fleksibel, ser løsninger og at du ikke er redd for å ta ledelsen/ansvar sammen med barna og de andre i personalet. 

Stillingen er fra 15.08.22- 24.02.23. 100% vikariat, med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist: Snarest mulig, senest 31.05.22

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

administrativt 

 • Administrativt og pedagogisk medansvar for sin avdeling/base sammen med pedagogisk leder
 • Medansvar  sammen med pedagogisk leder for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens team
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Engasjerte kollegaer!

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Har en god evne til å organisere på tvers av barnehagens baser

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Grete K.S. Vedøy
Daglig leder
41237476
dl.aseboen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.