Kom til oss i Vøyen FUS barnehage som pedagogisk leder i 100% fast stilling.

Søknadsfrist: 2022-06-02 - Vøyen FUS barnehage, Bærum

 

Vøyen FUS er en 5 avdelings barnehage som åpnet i september 2018. Vårt satsningsområde er friluftsliv og natur med hovedfokus på lek. Vi vektlegger at  barna skal oppleve og erfare gleden ved å ferdes i naturen og ta i bruk naturen som lek og læringsarena.

Vi holder til på Vøyenenga i Bærum med buss, butikker, slalåmbakke og skogen i umiddelbar nærhet, i tillegg disponerer vi en barnepark litt inn i skogen. Dette er et fint turmål for avdelingene hvor vi griller og leker ute, samtidig som vi har mulighet til å trekke oss inn på de kaldeste eller våteste dagene.

I FUS jobber vi med forskningsbasert kompetanse- og læringsutvikling, "Barnet først" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene.

"Barnet først" bygger på Classroom Assessment Scoring System, CLASS som har til hensikt å måle kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn.

Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen. Barnehagebasert kompetanseutvikling, måleverktøy for kvalitet, veiledningsprogram for foreldre og faglig videreutvikling i samarbeid med fag og forskningsmiljø i inn og utland er viktig for oss.

Vi satser på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

 

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

 

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre barnehager i nærmiljøet relatert til CLASS og overgang mellom barnehage og skole. 
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • Veilednig til nyutdannede gjennom Bærum kommune. 
 • MyKid som kommunikasjonsplattform ut til forelderne, pedagogisk formidling og til internt bruk. 
 • Lønn etter Bærum kommune`s lønnsstige 

Vi søker deg som:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Er raus, positiv og løsningsorientert
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er involvert, verdsetter ny og gammel kunnskap og er reflektert i forhold din rolle som leder
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Ønsker å være en god rollemodell for barn og ansatte 
 • Gode norskkunnskaper minimum på nivå B2, både skriftlig og muntlig 

Informasjon om stillingen:

Vi har ledig to 100% fast stilling som pedagogisk leder/barnehagelærer og en 1års vikariat med mulighet for forlengelse. Oppstart 01.08.2022.

Søknadsfrist 02.06.22

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

 

 

Kontaktpersoner:
Tine Romslo-Pettersen
Daglig leder
95969359
dl.voyen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.