Støttepedagog i Tindfoten FUS barnehage

Søknadsfrist: 2022-05-23 - Tindfoten FUS barnehage as, Tromsø

Tindfoten FUS barnehage åpnet april 2016 og har fem avdelinger, med til sammen 80 barn. Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen. Barnehagebasert kompetanseutvikling, måleverktøy for kvalitet, veiledningsprogram for foreldre og faglig videreutvikling i samarbeid med fag og forskningsmiljø i inn og utland er viktig for oss. I FUS jobber vi med forskningsbasert kompetanseutvikling, «Barnet først!" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene.

Vi leter etter deg som ønsker å jobbe som støttepedagog med barn som har behov for ekstra støtte. Deg som er tålmodig og ser løsninger, og er genuint opptatt av at alle barn skal være inkludert og være en verdifull del av fellesskapet. Du som søker må ha høyt nærvær, høy arbeidsmoral og ha evne og vilje til å skape høy kvalitet. 

Vi har to engasjementstillinger ledig, en 100% og en i 50-70% stilling. Tiltredelse etter avtale, senest 01.08.22. Engasjementet varer til 31.07.23, med mulighet for forlengelse. 

Tindfoten FUS barnehage legger til rette for at barna skal ha det best mulig i forhold til lek, læring, oppfølging og kosthold. Vi har blant annet en kjøkkenmedarbeider i 80% stilling som lager varm mat til lunsj fire dager i uka og har ansvar for alt som det fører med seg. Dette gir barna rett ernæring og de ansatte på avdelingen tid til å være sammen med barna. Vi har et stort bygg med mange rom og egen gymsal. Vi har også et flott uteområde med egen lavvo og grillhytte med innlagt strøm.

Vi ønsker pedagoger med ambisjoner, som vet hvilken barnehage de ønsker å jobbe i og som er stolte over faget sitt. Hos oss har vi fokus på relasjonsbygging og hele mennesket, på målrettet kapasitetsbygging og struktur. Dette skaper trygghet og frigir tid til det vi mener er viktigst; barna. Hos oss kommer alltid barna først!

Leken har stor plass i vår barnehage. Det er i leken barna utforsker nye muligheter, oppdager nytt land og mestrer livet. Derfor er vi helt klare på at det er gjennom lek barna lærer best. Plutselig er noen på tur i verdensrommet og spiser fra godteriplaneten og det er ofte snikene ninjaer og spioner rett rundt hjørnet, Vil du være med? og samtidig sette ditt preg? Vi ønsker deg som kan være med på leken og utvikle den til nye høyder.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Svarer du ja? Da er du FUS!

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak for barn med særlige behov i samarbeid med foreldre, øvrig personale og andre instanser.
 • Legge til rette for at barn kan delta i barnehagens ordinære pedagogiske aktiviteter, lek og samvær med øvrige barn.
 • Utarbeide individuell utviklingsplan, arbeidsplan og evalueringer samt eventuelle søknader om ressurser.
 • Informere og veilede foreldre og ansatte.
 • Være oppdatert på sentrale og lokale styringsdokumenter.

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Høyt faglig miljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Egne FUS klær
 • Muligheter for videreutdannig og personlig faglig utvikling

Vi ønsker at du:

 • Er utdannet barnehagelærer eller har en master i spesialpedagogikk
 • Har relevant erfaring fra barnehage og/eller barn med særskilte behov
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Evne å være i utvikling og være opptatt av kontinuerlig forbedring
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring med EiBi er ønskelig, men ikke et krav


  Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Det vil bli foretatt intervju fortløpende.

Tiltredelse etter avtale.

Hjemmeside: www.fus.no/Tindfoten

 

Kontaktpersoner:
Annelin Pettersen
Daglig leder
99209903
dl.tindfoten@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.