Breenenga FUS barnehage søker etter en pedagogisk leder til et vikariat

Søknadsfrist: 2022-06-03 - Breenenga FUS barnehage as, Nannestad

Breenenga FUS barnehage er en 5 avdelings barnehage med ca 85 barn. Vi holder til sentralt på Maura og har kort vei til skogen, skiløyper og egne turplasser. Dette benyttes så ofte vi kan, og er ofte ute på tur. Vi har en glødende, skapende og tilstedeværende personalgruppe som til enhver tid setter barna først.

Nå er ønsker vi oss en pedagogisk leder med barnehagelærerutdanning som har lyst nye eventyr for en periode. Vi vil at at du er engasjert og ser viktigheten av at leken kommer først. Du ser nytteverdien av et godt foreldresamarbeid og evner å jobbe strukturert med barnehagens og FUS kjedens satsninger. 

Vikariatets varighet er fra 1.8.2022 til og med 10.4.2023

Som pedagogisk leder i barnehagen blir du en del av barnehagens lederteam. Det betyr at du vil ha et nært samarbeid med de andre pedagogene i barnehagen. Du må ha et brennende engasjemet for barnehagefaget og dele av din kunnskap. Hos oss gjør vi hverandre gode!

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer. Dette sammen med universitets- og høgskolesektoren. 

 

Arbeids- og ansvarsoppgaver vl blandt annet være: 

 • Faglig utvikling av personalgruppen
 • Utarbeide didaktiske og pedagogiske planer
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på egen avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Lede en avdeing, med ansvar for oppfølging av barn, foreldre og ansatte
 • Betrakte barnehagen som en helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i ett av Norges største private barnehage nettverk
 • Stort faglig miljø med intern kompetanse utvikling
 • Mulighet for å være med å utvikle barnehagen
 • opplæring gjennom FUS skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • En hvverdag preget av lek, glede og hverdagsmagi

Vi ønsker at du: 

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Har gode norskkunskaper
 • Evner å ta barneperspektivet
 • Setter lken først
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Er opptatt av nyere barnehageforskning og benytter dette i ditt daglige arbeid
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske

Ha du barnehagelærerutdanning, og ønsker en jobb i en barnehage med høy faglighet og godt arbeidsmiljø? Send gjerne en søknad.

Kontaktpersoner:
Siv-Hege Amundsen
Daglig leder
dl.breenenga@bhg.no
dl.breenenga@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.