Vi søker pedagogisk leder i Ringnes Park FUS barnehage

Søknadsfrist: 2022-06-04 - Ringnes Park FUS barnehage as, Oslo

Ringnes Park FUS barnehage åpnet i august 2010 og holder til i lyse, flotte lokaler i Ringnes Park Vest Sameie i bydel Sagene. I tillegg til spennende og innholdsrike lokaler har vi også et fint uteområde som ble oppgradert i mai 2015. Vi setter barnet i fokus og er opptatt av det gode samspillet. Vi har fokus på vennskap og vennekompetanse, fordi vennskap gir positiv selvfølelse og forebygger mobbing. Vi har fokus på lek fordi vi vet at det er gjennom lek barn lærer og utvikler seg mest. Vi har tilstedeværende voksne som er der for barna og som er opptatt av å skape hverdagsmagi.

I Ringnes Park FUS barnehage er det 72 barn og 19 ansatte fordelt på fem avdelinger. Av de ansatte er 23,5 % menn og vi har en mannlig pedagogisk leder. 

Vi har en ledig stilling som pedagogisk leder i barnehagen vår. Stillingen er en fast 100 % stilling og på en av våre tre småbarnsavdelinger med 12 barn og 4 ansatte. Den som blir ansatt vil samarbeide tett med en annen pedagogisk leder som har flere års erfaring. Stillingen er ledig fra 1. august 2022. 

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

I FUS kjeden jobber vi med en forskningsbasert kompetanseutvikling som heter "Barnet først" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene. "Barnet først" bygger på blant annet Classroom Assesment Scoring System (CLASS), som har til hensikt å måle kvalitet i relasjon mellom ansatte og barn, og Tuning into Kids (TIK), som skal styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse.

Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets. og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen? 

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for din avdeling
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på din avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • Eget veilederprogram for nyutdannede barnehagelærere
 • Utvikling og veiledning i lederrollen og i teambygging

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Tydelig på hva du forventer av kollegaene dine
 • Ser barnehagen som en helhet og har en god forståelse av hva det vil si å jobbe i et team
 • Tar initiativ og kan by på deg selv sammen med barn og kollegaer
 • Er eventyrlysten
 • Har arbeidskapasitet og en robust innstilling til hverdagen
 • Er opptatt av mål og å se helheten
 • Er utdannet barnehagelærer


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Kontaktpersoner:
Annette Ekeberg
Daglig leder
48226165
dl.ringnespark@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.