Bærumsmarka FUS barnehage søker pedagogiske ledere (fast)

Søknadsfrist: 2022-06-09 - Bærumsmarka FUS barnehage as, Bærum

Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

I FUS har vi muskler til å satse på forskning og utdanning. Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen. Barnehagebasert kompetanseutvikling, målingsverktøy for kvalitet, veiledningsprogram for foreldre og faglig videreutvikling i samarbeid med fag og forskningsmiljø i inn og utland. Kort sagt; i FUS blir du aldri ferdig utlært.

Hva slags barnehage ønsker du å jobbe i? Har du ambisjoner og er stolt over faget ditt? Da bør du jobbe i FUS. Vi har fokus på relasjonsbygging og hele mennesket, på målrettet kapasitetsbygging, systematikk og struktur. Dette skaper trygghet og frigir tid til det aller viktigste; tid med barna. I FUS vil du oppleve at alle valg blir tatt med hensyn til hva som er det beste for barnet.

I Bærumsmarka FUS barnehage blir du pedagogisk leder i en barnehage som ligger idyllisk til på Øverland Gård på Bekkestua. Vi har flyttet i et helt nytt bygg i mars 2015. Vi har skogen rett ovenfor døren samt Arboret og fotballbanen. Vi bruker skogen aktivt på tur (med de litt eldre barn) hver uke.  Vi ligger i 20 minutters gangavstand til Bekkestua sentrum og vi har buss rett utenfor barnehagen som korresponderer med T-banen på Bekkestua.

 Vi har en spennende, inkluderende og engasjert personalgruppe på ca. 21 ansatte som består av både kvinner og menn (vi har totalt 4 menn i barnehagen). Vi er spesielt opptatt av relasjonskompetanse, språk og friluftsliv. Vi har en faglig veileder (med videreutdanning i veiledning av nyutdannete barnehagelærere) i 40% og vi jobber aktivt med disse satsningsområder med alle ansatte. Hos oss kommer barnet først, og vi jobber aktivt for at barn skal oppleve en meningsfylt hverdag med gylne øyeblikk sammen med kompetente og engasjerte voksne. Barna får oppleve læring, utvikling og mestring gjennom lek, og voksne som støtter de i prosessen.

Siden august 2019 er vi med i FUS sin kompetanseutvikling "Barnet først".

"Barnet først" bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene.

 FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. I Bærumsmarka FUS barnehage ser vi viktigheten av et godt arbeidsmiljø, og vi jobber kontinuerlig med det. Fordi i FUS kommer barna først!

Arbeidsoppgaver

Viktige arbeidsoppgaver for deg vil blant annet være å ha lederansvar, og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for din avdeling. Du skal ha ansvar for å planlegge, gjennomføre og dokumentere pedagogisk arbeid på egen avdeling. Du blir en del av barnehagens lederteam, og skal betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er utdannet barnehagelærer, er engasjert og får ting til å skje. Du samarbeider godt med andre og snakker med barna på en åpen, ærlig og tydelig måte. Du jobber utfra en forskningsbasert praksis og søker faglige råd og veiledning i utfordrende situasjoner. Du har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til barna, ansatte, foresatte og andre samarbeidspartnere. Stillingene kreves gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig (minimum B2/norskprøve 3).

Du som søker:

- har en tydelig pedagogisk plattform, og en pedagogisk forankring i ditt arbeid

- har et ønske om å være en tydelig leder for ditt personale på egen avdeling

- er opptatt av å veilede dine medarbeidere

- bidrar med faglige perspektiver i ledergruppa i barnehagen

- er engasjert i barna, og gode oppvekstvilkår for alle barn

- er selvstendig i eget arbeid, og søker råd og veiledning når du trenger det

 

 Vi tilbyr

Som pedagogisk leder i Bærumsmarka FUS barnehage får du mulighet til å være med å utvikle barnehagen og blir en del av et stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling. Det gjennomføres veiledning med alle pedagoger 1 gang i måneden, og ved behov. Vi er opptatt av engasjerte voksne sammen med barn, og jobber aktivt med dette på ulike møtearenaer i barnehagen. I tillegg tilbyr vi deg ordnede ansettelsesforhold og egne FUS klær, samt opplæring gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. 

Informasjon om stillingene

  • 100% fast stilling som pedagogisk leder, ønsket oppstart 1.8.2022
  • 2 stillinger

Menn oppfordres til å søke.

Søknader vil bli vurdert fortløpende og aktuelle kandidater blir invitert til intervju. Søkere vurderes i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Kontaktpersoner:
Christa Hage-Koster
Daglig leder
97995882
dl.baerumsmarka@bhg.no

Søk her