Barnehagelærer/Pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2022-06-11 - Stemvegen FUS barnehage as, Sola

Vil du være med på å forme fremtidens viktigste ressurs, barna i Stemvgene FUS barnehage?

Hos oss vil du få denne muligheten, sammen med en faglig sterk personalgruppe som er opptatt av å støtte barnet til å bli den beste utgaven av seg selv. Som en del av fagtemaet vårt vil du være med på å utvikle faglig kvalitet på avdelingen, men også helhetlig i barnehagen.

Barnehagen ligger sentralt ved Sola sentrum og er lett å nå med gode bussforbindelser. Vi har en spennende og engasjert personalgruppe som sammen med barna og de foresatte skaper en kreativ og lærerik hverdag. Vi er glade i å gå på tur og har mange gode turområder i umiddelbar nærhet, men reiser og til nærområdene med kollektiv transport for å utforske kjente steder. Faglighet og kompetanseheving er viktig for oss. Vi jobber med CLASS, der vi utvikler interaksjonen mellom personalet og barna for å øke kvaliteten.

Vi gleder oss til å få på plass enten en ny barnehagelærer eller pedagogisk leder som sammen med personalet og foresatte kan fortsette det gode arbeidet med barna.

 

Arbeidsoppgaver

Barnehagelærer/pedagogisk leder har ansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid både med enkelt barna, men og for hele barnegruppen. Sikre et godt samarbeide med de foresatte vil og være en viktig del av arbeidsoppgavene. Som en del av et lederteam er det og forventet at man bidrar og er aktiv med egne kunnskaper og erfaringer om barns utvikling og hvordan vi tilrettelegger for et godt læringsmiljø. Du må å kunne motivere, engasjere og veilede dine medarbeidere.

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdannelse som barnehagelærer eller førskolelærer med offentlig godkjennelse i Norge 
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig. Tilsvarende kravet i Barnehageloven §28
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi ønsker deg som

 • Faglig sterk og reflektert rundt egen praksis
 • En profesjonell rollemodell som jobber forskningsbasert
 • Tar ansvar og er tydelig som leder
 • Liker å leke og undre seg sammen med barna og personalet
 • Er relasjonsskapende og skaper tillit
 • Positiv, motiverende og løsningsorientert
 • Setter barnet først og evner å ta barnets perspektiv
 • Er strukturert og samarbeider godt
 • Evner å lytte til andre og deler erfaringer

 

Vi kan tilby

 • Kompetanseutvikling med fokus på kvalitet, vi gir opplæring i CLASS som vi jobber etter i hverdagen
 • Faglige satsningsområder: Realfag. Hos oss ønsker vi at barna skal bli undrende og nysgjerrig på verden. Vi har derfor tilrettelagt med mye ulikt materiale og har også Realfagsdager med ulike temaer
 • Vi er opptatt av barnasspråkutvikling og lesing. Vi har derfor et oppdatert bibliotek med mye ny barnelitteratur
 • En hverdag hvor vi ser leken som en del av barndommens egenverdi og setter derfor av mye tid til dette i hverdagen
 • Et faglig og engasjert personale som er opptatt av kvalitet
 • En godt utstyrt barnehage med mye pedagogisk materiale for barna og ergonomiske hjelpemidler for personalet
 • Varm mat hver dag
 • Konkurransedyktige betingelser med ordnede lønns- og pensjonsforhold
 • En arbeidsplass med lite fravær og et godt arbeidsmiljø. Vi skårer godt på både medarbeider- og brukerundersøkelsene
 • Egne FUS uteklær

 

Annet

 • Vi oppfordrer menn til å søke for å sikre mangfold i barnehagen
 • Intervju vil skje fortløpende og kun kvalifiserte søkere vil bli kontaktet
 • Oppstart etter avtale

 

Sjekk oss gjerne ut på nettsiden vår, Facebooksiden og Instagram (StemvegenFus)

 

Kontaktpersoner:
Anne Berit Flakk
Daglig leder
97475161
dl.stemvegen@bhg.no

Søk her