LEDIGE STILLINGER

Vi søker en engasjert pedagog til Brødfabrikken FUS barnehage

Søknadsfrist: 2019-11-10 - Brødfabrikken FUS barnehage as, Oslo

Brødfabrikken FUS barnehage åpnet i nye moderne lokaler på Løren høsten 2017. Barnehagen har 4 avdelinger med et flott kjøkken som midtpunkt. Dette benyttes flittig av barn og voksne for å bake brød og lage mat. Kultur, med særlig vekt på drama og musikk, er vår innfallsvinkel for å legge til rette for læring og utvikling av vennskap gjennom den viktige rolleleken. Vi benytter oss aktivt av byens kulturtilbud. Hos oss er det 8 pedagogiske ledere som jobber sammen i team, to på hver avdeling. Nå søker vi etter en pedagog som ønsker å bli en del av vårt dyktigte lederteam snarest.  Er det deg?

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen generelt og i retning av å bli en kunst og kultur barnehage
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • En hyggelig arbeidsplass med et veldig godt arbeidsmiljø
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Er faglig oppdatert med ønske om å være i utvikling
 • Liker å jobbe i team
 • Har gode samarbeidsevner og får frem det beste i dine medarbeidere
 • Brenner for de estetiske fagene
 • Liker å engasjere barn i lek, aktiviteter og gode samtaler
 • Er opptatt av å tilrettelegge det fysiske miljøet for å inspirere til lek og læring
 • Har gode ikt kunnskaper


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Kontaktpersoner:
Mette Grøtting
Daglig leder
90 63 30 81
dl.brodfabrikken@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.