LEDIGE STILLINGER

Vi søker engasjerte pedagogiske ledere

Søknadsfrist: 2019-05-25 - Vøyen FUS barnehage, Akershus

Er du en glødendende pedagog som ønsker å være med å bygge noe nytt og forme din egen arbeidsplass? Da må du komme til oss i Vøyen FUS barnehage.

Vi søker 7 pedagogiske ledere i 100% fast stilling fra 1 august 2019

Vøyen FUS er en 6 avdelings barnehage som åpnet i september 2018. Vårt satsningsområde er friluftsliv og natur med hovedfokus på lek. Vi vektlegger at at barna skal oppleve og erfare gleden ved å ferdes i naturen og ta i bruk naturen som lek og læringsarena.

Vi holder til i et nytt bygg på Vøyenenga i Bærum med buss, butikker, slalombakke og skogen i umidelbar nærhet, i tilegg disponerer vi en barnepark litt inn i skogen. Dette er et fint turmål for avdelingene hvor vi griller og leker ute, samtidig som vi har mulighet til å trekke oss inn på de kaldeste eller våteste dagene.

Som pedagogisk leder i en FUS- barnehage vil du få god anledning til å utvikle deg faglig som leder.

For nyutdannde tilbyr vi veiledning sammen med andre nyutdannde pedagoger gjennom hele det første arbeidsåret. 

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • 4timer plantid hver uke
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er utdannet barnehagelærer


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Kontaktpersoner:
Tine Romslo-Pettersen
Daglig leder
95969359
dl.voyen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.