LEDIGE STILLINGER

Søker barnehagelærere med relasjonelle ferdigheter

Tomter FUS barnehage er en basebarnehage med plass til ca. 80 barn. Barnehagen ligger i Rælingen kommune i Akershus fylke. Den ligger ved et boligfelt med mange flotte turområder og har et supert uteområde som inspirerer til mye god lek og fantasi. Vi er opptatt av at leken skal ha en sentral plass i hverdagen. Vi er en stabil personalgruppe, der vi har fokuset på barnet først. Pr. dags dato har vi 3 utdanna barnehagelærere, som har lang fartstid i barnehage.

Vi har et sterkt fokus på relasjonskompetanse, der vi har brukt og bruker teorien til Jan Spurkland. Ledergruppen har jobbet mye med relasjonsledelse og vi er nå i gang med prestasjonshjelp. Gjennom relasjoner bygges det tillit, forståelse, aksept, mot, tydelighet, samspill, empati, bli kjent med 24- timers menneske og mye mer.  Prosessen har vært og er både mot barn, foreldre og personalet. Fra 2020, skal vi i gang med CLASS. Et observasjonsverktøy, for å observere samspillet mellom ansatte og barn. Vi har en rød tråd i det arbeidet vi gjør.

Vi er opptatt av hva forskning sier i forhold til barn i barnehagen. Når vi vet at språklige ferdigheter, sosiale ferdigheter og selv regulering er viktig for at barn skal lykkes videre i livet, må ansatte jobbe med det, for barnas skyld. I tillegg vet vi at utdanna barnehagelærer er viktig for barns utvikling. Derfor håper jeg du syns denne arbeidsplassen høres spennende ut og har lyst til å dele din kunnskap i vår barnehage.

Hele personalgruppen er med på beslutningsprosesser som skjer i barnehagen, slik at alle får et eierskap til arbeidsplassen. Vi skal være rause, bry oss, være lekene, spontane og impulsive, så lenge det er for barns beste. For hos oss er barnet først.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?Ønsker du å søke, må du ha:   

 • Ha godkjent barnehagelærerutdanning- de som ikke har godkjent utdannelse vil ikke bli besvart eller vurdert.
 • Kunne ta barneperspektivet og legge til rette for lek, delta aktivt i barnas lek og uvikling.
 • Ønske å være med å gi barna gode opplevelser.
 • Være profesjonell og opptatt av din egen utvikling.
 • Være strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Kunne ta i bruk kompetansen til dine medarbeidere.
 • Ha en ekte interesse for barn.
 • Ønske å jobbe etter våre visjoner og verdier.
 • Være glødende, skapende og tilstedeværende.
 • Være løsningsorientert.
 • Være tydelig.
 • Ha relasjons mot.
 • Er relasjonsorientert.
 • Håndtere konflikter.

Vi kan tilby deg:
 • Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Høy takhøyde.
 • Gode refleksjonssamtaler.
 • Store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag.
 • kompetanseutvikling og kurs.
 • Hovedavtale og hovedtariffavtale.
 • oppfølging og opplæring som nyansatt, bla. gjennom FUS-skolen.
 • Veiledning av daglig leder.

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Svært gode språkkunnskaper i norsk er nødvendig

Personlig egnethet vektlegges


Kun søkere med godkjent utdannelse som barnehagelærer vil bli kontaktet.
 

Kontaktpersoner:
Roger Husby
Daglig leder
92614371
dl.tomter@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.