LEDIGE STILLINGER

Er du glødende, skapende, tilstedeværende og opptatt av godt samspill?

I Lillohagen skal barna leke meste mulig, for her kommer leken først! Vi vil at barna våre får muligheten til å klare selv og gjøre selv. Vi som skal jobbe i Lillohagen FUS barnehage skal legge tilrette for lek, mestring og hverdagsmagi.

Vi har to ledige stillinger som pedagogisk leder i barnehagen vår. Stillingene er på småbarnsavdelingene våre og er faste 100 % stillinger. Du vil samarbeide med en annen pedagogisk leder på avdelingen du jobber på. Som pedagog i FUS barnehagene lover vi deg at du får utviklet deg både faglig og som leder. Du er lærevillig og setter leken først. I tillegg må du kunne jobbe strukturert med barnehagens og FUS kjedens satsninger.

Å jobbe i FUS gir deg mulighet til å påvirke barnehagens innhold fra første dag, noe som gir et unikt eierskap og et sammensveiset personale. Vi stiller høye krav til alle våre ansatte. Det må vi, når vi vet hvilken stor påvirkning tiden i barnehagen har på barns utvikling og læring senere i livet. For å nå målet vårt om å bli Norges beste barnehage trenger vi ansatte som evner å være i utvikling og er opptatt av kontinuerlig forbedring.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • Eget veiledningsprogram for nyutdannede barnehagelærere
 • Utvikling og veiledning i lederrollen og teambygging
 • Hovedavtale og hovedtariffavtale

Vi ønsker at du:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Tydelig på hva du forventer av kollegaene dine
 • Ser barnehagen som en helhet og har en god forståelse av hva det vil si å jobbe i et team
 • Tar initiativ og kan by på deg selv sammen med barn og kollegaer
 • Er eventyrlysten
 • Ha arbeidskapasitet og en robust innstilling til hverdagen
 • Være opptatt av mål, og å se helheten
 • Ha et ønske om å forbedre deg selv og barnehagen

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju fortløpende. Tilsetting forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven. Attesten må leveres før tiltredelse i stillingen.

 

Kontaktpersoner:
Annette Ekeberg
Daglig leder
48226165
dl.lillohagen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.