LEDIGE STILLINGER

KIP FUS is seeking a dedicated play enviroment educationalist / KIP FUS søker lekemiljøpedagog

In Kongsberg International Preschool FUS we have room for 27 children. 18 children in our Preschool department and 9 children in our Nursery department. In each department is an educational leader who will support you in your role as a play environment educationalist. We have one educational leader in a 50% position, who's role will be to observe and map out challenges and successes amongst the group and build a foundation to actively reflect upon. In addition we have at least one educational worker in each department supporting the children's play and development. In KIP FUS we are dedicated to putting the child first and aiming to build the best kindergarten in Norway. We want to be a kindergarten the world can see as an example, and that is one of the reason why we are looking for a dedicated play environment educationalist. We know the value of play, exploration and an inviting play enviroment, are you the one who can help us develop it further?

As a play environment educationalist in the FUS kindergartens we are promising you that you will develop professionally. We have high demands to our staff. We must have, knowing how big of an impact the kindergarten makes to the childrens development and learning later in life. We are looking for you with a passion towards facilitating for magic and play by using the room as a thrid educationalist. We are looking for you and your abilities to find new possibilities to create arenas for children to meet, play and learn. You will work in a small team of dedicated staff to provide new solutions for the children. You will be challenged to create magic according to our three project periods during the year, and to take a role guiding the staff in the use of the play area. The position is a 50% position divided over two small departments, so we require you to be flexible and a bit of a multitasker.

Required qualifications:

 • Bachelor in kindergarten pedagogy
 • NOKUT and UDIR approval of foreign education equal to the Norwegian one
 • Knowledge of the major theories behind the play environment
 • Professionally competent and reflected
 • Positive and resort oriented

We can offer:

 • Training through the FUS school
 • Well established cooperation with other FUS kindergartens
 • Opportuinities to further develop through courses and reflections
 • A positive work environment

Police records has to be presented before starting the position.

---

I Kongsberg International Preschool FUS har vi plass til 27 barn. 18 barn på storebarnsavdelingen Preschool og 9 barn på småbarnsavdelingen Nursery. På hver avdeling er det en pedagogisk leder som kan støtte deg som lekemiljøpedagog. Vi har i tillegg en pedagogisk leder i 50% stilling med hovedoppgave å observere og kartlegge utfordringer og gleder i det pedagogiske arbeidet, som kan brukes som grunnlag for refleksjon og utvikling. I tillegg har vi minst en pedagogisk medarbeider på hver avdeling som støtter barns lek og utvikling. I KIP FUS er vi glødende opptatt av å sette barnet først og vi sikter på å bli Norges beste barnehage, en barnehage verden kan se som et eksempel. Dette er en av grunnene til at vi nå søker en dedikert lekemiljøpedagog. Vi kjenner viktigheten av lek, utforskning og et godt lekemiljø, vil du være den som hjelper oss å utvikle dette videre?

Som lekemiljøpedagog i KIP FUS kan vi love deg at du vil utvikle deg faglig. Vi setter høye krav til våre ansatte. Det må vi når vi ser hvilken påvirkning barnehagen har på barnets utvikling og læring videre i livet. Vi ser etter deg som er glødende opptatt av å skape magi og lek gjennom å bruke rommet som den tredje pedagog. Vi ser etter deg og dine evner til å stadig finne nye muligheter for å skape arenaer der barna kan møtes, leke og lære. Du vil jobbe i et lite team av skapende voksne for å skape nye muligheter for barna. Du vil bli utfordret på å skape magi i tråd med våre tre prosjektperioder gjennom året og å ta en veiledende rolle for å hjelpe personalet med å bruke rommene du skaper. Stillingen er en 50% stilling som omfatter begge avdelinger, så vi krever at du er fleksibel og i stand til å tenke på flere ting samtidig.

Stillingen krever:

 • Bachelor i barnehagepedagogikk
 • NOKUT og UDIR godkjennelse dersom utdanningen ikke er gjort i Norge
 • At du har kjennskap til større teorier rundt lekemiljøets betydning
 • At du er faglig sterk og reflekterende
 • At du er positiv og løsningsorientert

Vi kan tilby:

 • Opplæring gjennom FUS skolen
 • Et godt etabler samarbeid med andre FUS barnehager
 • Muligheter for videre utvikling gjennom kurs og refleksjon
 • Et positivt arbeidsmiljø

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

Kontaktpersoner:
Monica Laursen
Daglig leder
91853010
dl.kip@bhg.no

Søk her