LEDIGE STILLINGER

Kom til oss i KIP FUS som lekemiljøpedagog!

Søknadsfrist: 2020-04-09 - Kongsberg International Preschool FUS as, Buskerud

Kongsberg International Preschool FUS er en toavdelings internasjonal barnehage beliggende i Kongberg sentrum. I KIP FUS jobber vi i et fantastisk felt mellom den tradisjonelle norske barnehagen og de internasjonale forventningene. Alt i en spennende ramme som er å være en FUS barnehage. 

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Vi søker nå etter en lekemiljøpedagog i 60% stilling. En lekemiljøpedagog er en pedagog med store samarbeidsevner og et ekstra fokus på lekemiljøet i barnehagen. Stillingen er en førskolelærer stilling og som lekemiljøpedagog får du muligheten til å se sammenhenger mellom storebarns- og småbarnavdelingen, utforske mulighetene på uteområdet og fasilitere for variert og utviklende lek for barna, og med barna. I tillegg vil du som lekemiljøpedagog få muligheten til å sertifisere deg innen CLASS som kartlegger miljøet rundt barna og Tuning Into Kids som kartlegger relasjonen mellom de voksne og barna. Du vil være en verdifull ressursperson for hele barnehagen når vi skal se på den faktiske kvaliteten på tilbudet vårt og hvordan vi kan stadig forbedre den.

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Skape, implementere og synliggjøre muligheter i lekemiljøet
 • Ansvar for å synliggjøre pedagogisk utvikling i barnehagen
 • Være en støttende del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Monica Laursen
Daglig leder
91853010
dl.kip@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.