LEDIGE STILLINGER

Vi søker pedagogisk medarbeider i Kværnerbyen FUS barnehage

Kværnerbyen FUS barnehage åpnet januar 2008. Vi holder til i et av de verneverdige husene til gamle Kværner Bruk, i bydel Gamle Oslo.

I Kværnerbyen FUS barnehage får du muligheten til å dele arbeidsdagen din med 76 fantastiske barn og 19 engasjerte medarbeidere.

Viktige verdier for oss er: lek, språk, mangfold, turer og opplevelser mm. Vi mener personalets faglig og personlig kompetanse er barnhagens viktigste ressurs. Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

 

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • Et godt psykosoialt arbeidsmiljø

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er tilstedværende, engasjert og genuint opptatt av barns beste
 • Har gode samarbeidsevner


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

 


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Fast stilling med tiltredelse snarest.

Kontaktpersoner:
Lisa Pedersen
Daglig leder
90754215
dl.kvaernerbyen@bhg.no

Søk her