LEDIGE STILLINGER

Vi ønsker oss to glødende, skapende og tilstedeværende pedagoger!

Snippen FUS Barnehage er en 2 avdelings barnehage med plass til 30 barn. Snippen FUS barnehage ligger i et etablert boområde mellom Holmen og Hovseter. Våre lokaler er lyse og vi har et fantastisk stort og variert uteområde. Vi har en glødende, skapende og tilstedeværende personalgruppe som til enhver tid setter barna og leken først. I Snippen FUS mener vi leken er fundamentet for barnets allsidige utvikling. Vår filosofi er at det beste læringsmiljøet skapes ved å ha små grupper, hvor det er fokus på lek og omsorg i nære relasjoner til de man har rundt seg. Snippen er en liten barnehage med 7 ansatte (3 pedagoger) pluss daglig leder. Dette gir personalet meget store påvirkningsmuligheter på egen hverdag og ikke minst utvikling av barnehagen. 

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • 100% stillingsbrøk
 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Veiledning av nyutdannende
 • Systematisk veiledning internt i barnehagen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Lønn etter Oslo kommunes tariff
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Er faglig oppdatert med ønske om å være i utvikling
 • Liker å jobbe i team og ser nytten av det
 • Har gode samarbeidsevner og får frem det beste i dine medarbeidere
 • Liker å engasjere barn i lek, aktiviteter og gode samtaler
 • Er opptatt av å tilrettelegge det fysiske miljøet for å inspirere til lek og læring
 • Har gode ikt kunnskaper

 


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen. Søkere må søke via opptaksportalen.

Kontaktpersoner:
Mette Grøtting
Daglig leder
93446703
dl.snippen@bhg.no

Søk her