LEDIGE STILLINGER

Vi søker en erfaren assistent med blikk for enkeltbarnet

Grilstad FUS barnehage åpnet dørene 17.august 2009, og i desember 2011 flyttet vi inn i vårt flotte og moderne barnehagebygg. Vi har et stort og variert uteområde med muligheter for fysisk utfoldelse i ulike klatrestativ og hinderløype, vi har vår egen kunstgressbane og flotte asfalterte områder til sykling. Vi har en grillhytte som vi bruker mye, her kan barna møte opp til frokost rundt bålet enkelte dager, og vi spiser lunsj her når vi må søke ly for været. Drømmehagen ligger bak grillhytta, her har vi kjøkkenhage, frukttrær og bærbusker, og en gapahuk hvor vi kan sitte tørt og godt på regnværsdager. I Grilstad FUS barnehage ønsker vi å være gode og bevisste rollemodeller. Vi vil ta barna på alvor, gi trygghet, la barnet føle at det blir møtt, sett, hørt og forstått og vi veileder de til å lykkes med oppgaver. Vi er en basebarnehage, og basebarnehagdriften har skapt en personalgruppe som jobber tett og godt sammen, og trivselsfaktoren er høy! Våre satsningsområder er uteliv og vennekompetanse. Alle gruppene på storbarn har to turdager hver uke, på småbarn har toåringene to turdager i uka og ettåringen en turdag i uka. Vi har en progresjonsplan som sikrer at barna får aktiviteter etter alder og utvikling. Vennekompetanse står sentralt i vår hverdag, alle barn skal ha mulighet til å oppleve seg selv som en positiv del av et sosialt fellesskap, og i tillegg ha følelse av å bli satt pris på og respektert.

Ta gjerne en tur innom vår facebookside for et lite innblikk i barnehagehverdagen vår.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Om stillingen:

 • Stillingen vil i hovedsak være på ett barn med spesielle behov og vil bestå av å dekke brukerens behov gjennom hele barnehagedagen.
 • Lese og forstå brukerens behov
 •  Bruk av alternativ supplerende kommunikasjon
 • Uik trening
 • Bruk av PEG (næring gjennom sonde)
 • Bruk av ulike hjelpemidler
 • Gjøre barnehagdagen meningsfull og gi økt livskvalitet
 • God kommunikasjon med både foreldre og ansatte
 • Følge faste rutiner og prøve å la brukeren delta i store deler av barnehagehverdagen
 • Svømming 1-2 dager pr uke

Om bruker:

 • Sitter i rullestol
 • Spiser ikke selv
 • Har ikke så mye språk, men viser tydelig når han er fornøyd og mindre fornøyd
 • Bruker en del hjelpemidler både i trening, språkutvikling og hvile
 • Trenger mye ro, samtidig som han syns det er interessant og observere/være med andre barn
 • Blid og glad gutt som sprer mye glede
 • Elsker sang og bevegelser

 

Vikariat fra 01.08.19-03.07.20, 100% stilling

 

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Erfaring fra barnehage og/eller barn med spesielle behov
 • Et stort ønske om å jobbe med mennesker og barn
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å ta i ett tak
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, bestått norsk språkprøve 3

 


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Kontaktpersoner:
Wneche Sletnes Zouari


dl.grilstad@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.