LEDIGE STILLINGER

Kom til oss i Veslefrikk FUS Barnehage som daglig leder

Har du evnen til å jobbe operasjonelt og strategisk, bygge gode team og bidra til godt samarbeidsklima på tvers av barnehagen? Vi søker en daglig leder til Veslefrikk FUS barnehageDu må kunne holde deg oppdatert på forskning og evne å tilpasse deg stadige endringer i sektoren og samfunnet for øvrig. 

Veslefrikk FUS barnehage har fire avdelinger og ca 20 ansatte. Vi ligger sentralt til i Lierbyen, med kort vei til bussforbindelse til Drammen og Oslo. Det er mange nasjonaliteter både i barnegruppa og i personalgruppa hos oss. Det gir et unikt mangfold, som gir oss raushet og aksept for at vi er likeverdige som mennesker. Trygge og kjente voksne gir barna nærhet og omsorg, og sammen skaper vi de gode barndomsminnene. 

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Overordnet strategisk og operativt ansvar for barnehagen
 • Personal, faglig, administrativt og utadrettet lederskap
 • Jobbe målrettet for økt nærvær og et helsefremmende arbeidsmiljø

I FUS tilbyr vi deg

 • Fadderordning og lederopplæring
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Stort handlingsrom
 • Nettverksmøter og ledersamlinger lokalt og regionalt
 • Bistand fra egen fagekspertise
 • Ordnede ansettelsesforhold

Vi ønsker deg som har:

 • Faglig tyngde og gode kommunikasjonsferdigheter
 • Initiativ og mot til å fylle handlingsrommet
 • Et analyserende blikk og viser evnen til refleksjon
 • Et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • En grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foreldre og samarbeidspartnere
 • Forståelse for og evne til å ta kloke valg innenfor økonomi
 • Barnehagelærerutdanning
 • Nasjonal lederutdanning for styrere eller ønske om å gjennomføre dette

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Kontaktpersoner:
Marte Vikan


marte@fus.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.