LEDIGE STILLINGER

Barnehagelærer søkes

Søknadsfrist: 2019-06-27 - Kværnerbyen FUS barnehage as, Oslo

Er du en pedagogisk leder som verdsetter kunnskap?

Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre? Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte? Er du reflektert? Er du bevisst din rolle som pedeagog? Evner du å se deg selv i et helhetsperspektiv og finner løsninger sammen med andre? Ønsker du å videreutvikle barnehagesketoren?

Ja? Da er du velkommen til FUS!                            Bli kjent med FUS-barnehagene

Kværnerbyen FUS barnehage med 4 baser som ligger i gamle Oslo nær skog og mark søker etter en ny pedagogisk leder fra 1. august 2018. I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start.

I FUS kommer alltid barna først!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet med læring, utvikling og omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling gjennom kurs og veiledning
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Forskning i egne barnehager
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Mulighet for karriærestige.
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro på utvikling og har gode relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at du har noe å lære av barna og barna har noe å lære av deg som menneske
 • Har et høyt nærvær 

Om arbeidsgiveren

Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Søknadsfrist: snarest

Kontaktpersoner:
Lisa Pedresen
Daglig leder
90754215
dl.kvaernerbyen@bhg.no

Søk her