LEDIGE STILLINGER

Vil du være med å skape hverdagsmagi?

 
 

Vi søker Pedagogiske ledere til Østmarkskollen FUS barnehage!

Østmarkskollen FUS barnehage as er en 5 avdelings barnehage som ligger høyt og landlig til i Østmarkskollen, et relativt nytt boligfelt i Ytre Enebakk.

Vi trenger fra 1.8.19  flere pedagoger hos oss.

Vi har for tiden 17 ansatte og 66 barn i alderen 1-6 år. Vi har kvalifiserte barnehagelærere i vår barnehage, men trenger fler.

Øvrige bemanning har hovedsaklig barne- og ungdomsarbeiderfag, så vi har et godt kvalifisert og reflektert fagmiljø i vår barnehage.

Vi har fokus på barns psykiske helse, livsmestring og lekemiljø, som vi jobber for gjennom prosjekter av ulik art. Felles er at vi har fokus på barns medvirkning, og gjennom leken bidrar vi til et aktivt og undrende læringsmiljø på barns premisser. Hos oss står leken i fokus!

Som pedagogisk leder hos oss vil du få mulighet til å påvirke egen hverdag gjennom å selv være med på å definere et lærings- og utviklingsmiljø, innefor vårt samfunnsmandat og styrende dokumenter. Vi verdsetter mangfold i personalgruppen og er opptatt av å dyrke et rikt og variert miljø for de ansatte med fokus på kompetanse og kunnskap. Vi har ansatte som bidrar til å gjøre hverandre gode, gjennom refleksjon og veiledning på egen profesjon. Hos oss tør vi å utfordre hverandre, og vi tar den utfordringen - Vi har barna i fokus, vi investerer våre ressurser gjennom lek og læring for og med barn.

 

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

 

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Har gode norskkunnskaper, leser, skriver og snakker godt norsk på høyt nivå
 • Har fokus på å gjøre dine medarbeidere gode, og bruker deg selv aktivt gjennom å dele kompetanse og erfaring


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Kontaktpersoner:
Maj-Liss Gjerset
Daglig leder
92410551
dl.ostmarkskollen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.