LEDIGE STILLINGER

Vi søker pedagogisk leder/barnehagelærer i Kleppestemmen FUS barnehage

Søknadsfrist: 2021-05-30 - Kleppestemmen FUS barnehage as, Klepp

Kleppestemmen FUS barnehage ligger sentralt i Klepp kommune med friområder og turmuligheter rett i nabolaget. Barnehagen åpnet i 2006 og har 3 avdelinger med barn i alderen 0-6 år. Personalet i Kleppestemmen FUS barnehage er en dyktig og engasjert gjeng som jobber for at barna utvikler et godt forhold til seg selv og får tro på egne evner. Våre verdier er glødende, skapende og tilstedeværende. Verdiene skal kjennes igjen i vårt arbeid ved at vi er et personale som observerer og deltar, skaper hverdagsmagi, undrer oss sammen med barna og legger tilrette for og er tilstede i aktiviteter og lek.

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte.

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

 

Vi søker:

Pedagogisk leder/barnehagelærer i 100% fast stilling. 

 

Arbeids - og ansvarsoppgaver for pedagogisk leder vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

 

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Veiledning for nyutdannede barnehagelærere
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

 

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn

 

 • Godkjent barnehagelærerutdannelse er en forutsetning.
 • Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring.
 • Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven. Denne må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.
 • FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.
 • Det er aktuelt å tilby redusert stillingsprosent. 
 • Oppforder også barnehagelærere under utdanning til å søke. 

Kontaktpersoner:
Kathrine Nese
Daglig leder
93266297
dl.kleppestemmen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede og hverdagsmagi.