Vi søker pedagogisk leder/barnehagelærer i Kleppestemmen FUS barnehage

Søknadsfrist: 2022-05-26 - Kleppestemmen FUS barnehage as, Klepp

Kleppestemmen FUS barnehage ligger sentralt i Klepp kommune med friområder og turmuligheter rett i nabolaget. Barnehagen åpnet i 2006 og har 3 avdelinger med barn i alderen 0-6 år. Personalet i Kleppestemmen FUS barnehage er en dyktig og engasjert gjeng som jobber for at barna utvikler et godt forhold til seg selv og får tro på egne evner. Våre verdier er glødende, skapende og tilstedeværende. Verdiene skal kjennes igjen i vårt arbeid ved at vi er et personale som observerer og deltar, skaper hverdagsmagi, undrer oss sammen med barna og legger tilrette for og er tilstede i aktiviteter og lek

Er du som oss glødeneskapende og tilstedeværende? 

I FUS jobber vi med forskningsbasert kompetanseutvikling, "Barnet først" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene."Barnet først" bygger på Classroom Assessment Scoring System, CLASS som har til hensikt å måle kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn.

Vi satser på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! 

Vi søker:

Pedagogisk leder/barnehagelærer i 100% fast stilling. 

Arbeids - og ansvarsoppgaver for pedagogisk leder vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Veiledning for nyutdannede barnehagelærere
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • En arbeidsplass som har fokus på å være i endring hvor DU kan bidra inn og forme framtiden
 • Gode betingelser

 Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Du legger stor vekt på relasjonsbygging med barn, foreldre og kolleger.
 • Du yter det lille ekstra for de rundt deg

 

 • Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring.
 • Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven. Denne må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.
 • FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor menn til å søke på denne stillingen.
 • Det er aktuelt å tilby redusert stillingsprosent. 
 • Oppforder også barnehagelærere under utdanning til å søke. 

Kontaktpersoner:
Kathrine Nese
Daglig leder
93266297
dl.kleppestemmen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.