LEDIGE STILLINGER

Pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2019-06-06 - Prestmosen FUS barnehage as, Akershus

Er du en barnehagelærer som skaper hverdagsmagi?

Vi søker etter lekne barnehagelærere og pedagogiske ledere hos oss i Prestmosen FUS barnehage som vil være med å skape hverdagsmagi!

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte.

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Er du leken og spontan? Er du glad i å leke? Setter du leken og vennskapet høyt og har kunnskap om hvorfor lek og vennskap er viktig? Er du spontan slik at vi får tilfredsstilt behovet for det vi er nysgjerrige på og undres over?

Ja? Da er du FUS!

Vi har følgende ledige stillinger:

 • Pedagogisk leder, fast
 • Barnehagelærer, fast
 • Pedagogisk leder 40 %, vikariat

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Ønsker du å søke stillingen må du:

 • Være utdannet barnehagelærer
 • Ha et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Ha en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Vite at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Være glødende, skapende og tilstedeværende
 • Sette leken først
 • Bidra til faglig utvikling av personalgruppa
 • Ha gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Utvikling i forhold til pedagogrollen og teambygging
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju fortløpende. Tilsetting forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven. Attesten må leveres før tiltredelse i stillingen.

Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Kontaktpersoner:
Signe-Irene Danielsen
Daglig leder
45220244
dl.prestmosen@bhg.no

Søk her