LEDIGE STILLINGER

Vi søker Barne og ungdomsarbeider

Søknadsfrist: 2019-05-27 - Qmarkå FUS barnehage as, Rogaland

Qmarkå Fus Barnehage A/S er en utradisjonell og moderne barnehage som drives etter Reggio Emilia Filosofien. Vi er opptatt av barns medvirkning i et bærekraftig perspektiv. Vi jobber hele tiden med å være i utvikling og er opptatt av det som skjer rundt oss. Rommene i barnehagen er tilpasset ulike former for lek og aktiviteter. Vi er opptatt av å tilby barna åpne materialer som gjenbruksmaterialer og overskuddsmaterialer fra vårt REMIDA inspirerte rom i leken. Barna er delt inn i grupper alle dager i uken hvor vi jobber med ulike prosjekter i gruppetid med fast personal. Sjekk ut vår facebookside : https://www.facebook.com/Qmarkå-FUS-Barnehage-424131911115522/

Vi søker etter nye barn- og ungdomsarbeidere som enten har erfaring med vår filosofi eller har et ønske om å jobbe i en Reggio Emilia inspirert barnehage. 

Du er en barne-  og ungdomsarbeider om er glad i å være ute og som er opptatt av leken som en gyllen læringsarena. Du bidrar til en kreativ hverdag som gir barna mange gode og varierte opplevelser. Du har fokus på barns medvirkning, og du ser det beste i hvert enkelt barn.

Som person er du fleksibel , reflektert og ansvarsfull, aktiv tilstedeværende og positiv. Du er god til å kommunisere og samarbeide, både med barn og voksne. Du har tatt et bevisst valg om å jobbe med barn, og tør å ta avgjørelser med barnets beste i fokus. Du er en kollega som kan bli med å finne hverdagsmagien sammen med oss andre i lek og utforskning.

Du må ha mot til å by på deg selv, være glødende, skapende og tilstedeværende i ditt arbeid med barna. Du er kreativ, er løsningsfokusert og er glad i utfordringer. Du er faglig engasjert , endringsvillig,kan jobbe selvstendig med prosjekter , og er opptatt av barnehagens felles mål. Vi søker deg som ønsker å bidra til videreutvikling av barnehagen, og som finner motivasjon i vår visjon

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte.

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • Reggio Emilia Nettverk
 • Samarbeid med andre barnehager
 • Refleksjonsgrupper for medarbeidere i barnehagen

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er utdannet barne- og ungdomsarbeider med fagbrev
 • Er opptatt av bærekraftig utvikling
 • Ønsker å jobbe Reggio Emilia inspirert


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

 

 

 

Frist: 27. mai

Kontaktpersoner:
Trine Susann Refvik

92830093
dl.qmarka@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.