LEDIGE STILLINGER

Vi søker pedagogisk leder i fast stilling og i et vikariat

Søknadsfrist: 2019-06-07 - Bruhammaren FUS barnehage as, Rogaland

Bruhammaren Fus barnehage er en 4 avdelings barnehage som har vært i drift siden 2008. Vi jobber verdibasert og har sosial kompetanse med underpunkter som språk, lek og flerkulturelt mangfold som satsingsområde. Barnehagen består av 4 avdelinger: 2 avdelinger i alder 0-3 år og 2 avdelinger i alderen 3-6 år. Vi har stor satsing på egeneldelse i lek, sosial kompetanse og språk. Vi er så heldig å ha et stort mangfold i nasjonaliteter i barnehagen. Vi bruker tegn til tale som en støtte til språket og har implementert dette godt i barnehagen de siste årene.

Vi søker en pedagogisk leder i fast stilling og en pedagogisk leder i vikariat, da en av våre ledere skal ut i barselpermisjon. Vikariatet varer fra august 2019-april 2020.

 

Vi søker deg som:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Du har god selvinnsikt og evne til å reflektere
 • Er relasjonsskapende og skaper tillit
 • Er glødende, skapende og tilstedeværende
 • Er faglig sterk og reflektert rundt egen praksis
 • Er positiv og løsningsorientert
 • Utøver tydelig og veiledende ledelse
 • Trygg på og bevisst din egen rolle som barnehagelærer
 • Har et ønske om å bidra til å videreutvikle barnehagen
 • Fokus på barna og evne til å se dem

 

Vi kan tilby:

 • Opplæring gjennom Fus skolen
 • Godt samarbeid med andre Fus barnhager
 • Ordnede ansettelseforhold
 • Muligheter for utvikling og utfoldelse
 • Kompentene voksne
 • Veiledning for nyutdannede

 

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse

Kontaktpersoner:
Eva Karin Pedersen
Daglig leder
91240882
dl.bruhammaren@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.