LEDIGE STILLINGER

Lindeberg FUS barnehage søker barnehagelærer som har evne og mot til å by på seg selv.

Søknadsfrist: 2019-06-23 - Lindeberg FUS barnehage as, Akershus

Lindeberg FUS barnehage er en 5 avdelingsbarnehage med plass til 90 barn. Vi søker barnehagelærer som jobber relasjonelt med både små og store og som er trygg i rollen. Du er faglig sterk og reflektert rundt egen praksis. I tillegg har du evnen til å utøve pedagogisk veiledning og situasjonsbetinget ledelse for dine medarbeidere. Samtidig verdsetter du kunnskapen til medarbeidere og foresatte høyt. Du er engasjert i barnehagehverdagen og genuint opptatt av å gi barna en trygg base. Som rollemodell fremstår du som raus, tydelig men ydmyk. Din evne til å gi naturlig omsorg ovenfor barna er uvurderlig. Vårt gode arbeidsmiljø skyldes hver enkelt medarbeiders daglige innsats og med din tilstedeværelse løfter vi hverandre ytterligere og gjør hverandre gode.

Din motivasjon for å søke stillingen i Lindeberg FUS barnehage skyldes din personlige egnethet og at du tiltrekkes av utfordringer som speiler deg i vår magiske barnehage hverdag. Våre FUS holdninger sier noe om forventningene vi har til deg.

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnslap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helthetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

I Lindeberg FUS barnehage møter du:

 • et engasjert og solid lederteam som deler kompetanse og erfaringer
 • muligheten til å påvirke og forme din egne arbeidshverdag
 • godt arbeidsmiljø, støtte og veiledning i team
 • positive og fleksible medarbeidere som gløder for barna og leken
 • personal som bidrar til at barn opplever mestring og glede i nært samarbeid med foresatte

FUS tilbyr:

 • opplæring gjennom FUS skolen
 • ordnede ansettelsesforhold
 • egne FUS klær

Dine egenskaper:

 • genuin interesse for barn
 • glødenede, skapende og tilstedeværende
 • positiv, løsningsorientert og opptatt av egen utvikling
 • evne og vilje til å ta i bruk medarbeidernes kompetanse
 • evne til å ta barnets perspektiv, legge til rette for og delta i barns lek og utvikling
 • bevissthet rundt egne holdinger og handlinger

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillingen må ha godkjent barnehagelærer utdannign for å bli vurdert.

 

Kontaktpersoner:
Siv Monica Eriksmoen
Daglig leder
+47 95 30 47 05
dl.lindeberg@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.