LEDIGE STILLINGER

Jar FUS barnehage søker pedagogisk leder på storebarns avdeling (3-5 år) som er leken, engasjert og med god relasjonskompetanse

Søknadsfrist: 2020-04-22 - Jar FUS barnehage as, Akershus

Jar FUS barnehage åpnet i 2006 og ligger sentralt på Jar i Bærum. Vi har flotte, lyse lokaler og gode turmulighter.  Vi er en 3 avdelings barnehage med 57 barn i alderen 1-5 år. Personalet består av 5 menn og 13 kvinner. Vi har et meget godt arbeidsmiljø og et stabilt personalet. VI har i mange år scoret meget godt på Brukerundersøkelser.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • 100 % (vikariat) på storebarnsavdeling (3-5 år)
 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Et velfungerenede lederteam som i fellesskap viser retning, skaper resultater, veileder og utvikler, driver endring og løser konflikter.
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær og sko/støvler

Vi ønsker at du :

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Har genuint interesse for barn og deres trivsel og utvikling
 • Har kunnskap om viktigheten av å bygge relasjoner og vennskap.
 • Liker å være ute, leke og være på tur.
 • Være faglig sterk, profesjonell og opptatt av egen utvikling
 • Ønske å jobbe etter FUS sin visjon, verdier og retningslinjer.
 • Være glødende, skapende og engasjert og har fokus på "Barnet Først"
 • Være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig. Vi jobber med teamledelse.
 • Evne og vilje til å ta i bruk medarbeidernes kompetanse
 • Være opptatt av god dialog, kommunikasjon og refleksjon.
 • Tiltrer stillingen 4 mai 2020.


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti. 

Søk her


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Kontaktpersoner:
Liv Tone Braarvig
Daglig leder
94820495
dl.jar@bhg.no

Søk her