LEDIGE STILLINGER

Barnehagelærer søkes

Søknadsfrist: 2019-06-28 - Tveterjordet FUS barnehage as, Akershus

Tveterjordet FUS barnehage er pr i dag en liten barnehage med 28 barn (14 store + 14 små). Vi holder til i midlertidige lokaler på Bekkestua mens vi venter på at en splitter ny barnehage skal stå ferdig til oss i løpet av et års tid. Det nye bygget skal ligge på Haslum, i nærheten av både  T-bane og buss.

Personalgruppen vår er en god og stabil gjeng med høyt nærvær og stort engasjement for barna. Vi er 7 voksne i tillegg til styrer, barnehagen vil utvides når vi kommer i nye lokaler. Siste år har vi hatt dispensasjon i to pedagogstillinger, og vi søker nå utdannede barnehagelærere til å fylle stillingene.

Se mer om oss på vår hjemmeside fus.no/tveterjordet og på facebook Tveterjordet FUS barnehage.

 

Kontaktpersoner:
Kirsti Ofstad
daglig leder
67125112
dl.tveterjordet@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.