LEDIGE STILLINGER

Vi søker glødende og lekende pedagogisk medarbeider som ringevikar

Søknadsfrist: 2021-05-07 - Bakarvågen FUS barnehage as, Askøy

Bakarvågen FUS barnehage er en barnehage med en klar aktivitetsprofil, hvor hverdagen i barnehagen er bygget rundt de mange muligheter for aktivitet, lek og læring både inne og ute i naturen. Satsningsområdene fysisk aktivitet og friluftsliv er valgt fordi vi mener det er så viktig blant annet for barnas helse å være i aktivitet. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å utvikle barnas motoriske ferdigheter, og sette fysiske rammer som gir rom for barnas kreativitet og bevegelsesglede. Vi vil bidra til at barna sanser, opplever, lærer og skaper med kroppen. Vi vil ha et kreativt uteliv der vi skal gi barna mange gode og varierte turopplevelser. For oss er det viktig at barna blir glade i å være ute i all slags vær, og lærer seg å sette pris på og ta vare på naturen. Vi ønsker nå å få inn flere ringevikarer, som er glad i å være aktive både ute og inne.

 

Vi søker deg som:

  • Er glødende skapende og tilstedeværende
  • Er relasjonsskapende og skaper tillit
  • Kan jobbe strukturert med barnehagens satsing
  • Kan stille på jobb på kort varsel

Vi kan tilby:

  • Gode og positive kollegaer
  • Godt samarbeid med andre FUS barnehager
  • Ordnede ansettelsesforhold

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

Menn oppfordres til å søke!

Kontaktpersoner:
Anja Daazenko
Daglig leder

dl.bakarvagen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.