LEDIGE STILLINGER

Søker barnehagelærere med relasjonelle ferdigheter og LØFTèr barnet.

Søknadsfrist: 2019-07-27 - Tomter FUS barnehage as, Akershus

Tomter FUS barnehagen ligger flott til i Nordby i Rælingen, og vi er en basebarnehage med plass til ca. 80 barn. Barnehageåret 2019 - 2020 er vi 60 herlig barn og du får jobbe med 13 fantastiske kollegaer. Vi er delt opp i 2 baser, en for de små og en for de store, og det er på den minste vi trenger DEG. Der går det 20 barn, der du vil være en av de som gi de trygghet, omsorg, en samtalepartner, en lekeveileder, og en ansatt som ser barna akkurat som de er. De venter på din støtte, engasjemnt, din nysgjerrighet,  din pedagogisk klokskap og relasjonell forståelse. Du ser hva barnet mestrer og bidrar til å gi barna nye utfordringer. Du vet hva som må gjøres, for at barna skal lykkes videre i livet og se hva hvert enkelt barn trenger støtte til.

Vi er opptatt av hva forskning sier om barn og barnehage, og fra august skal vi være med på et prosjekt som heter CLASS og tuning in to kids. De ansatte  har jobbet mye relasjonskompetanse og LØFT metodikken, og det er noe som fortsatt kommer til å være grunnsteinen i barnehagen. Barnehageåret 2019- 2020, kommer vil til bruke mye tid på rammeplan på møter, der vi diskuterer caser/ ser videoer og bruker det opp mot planarbeidet.

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget.
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Har gode relasjonelle ferdigheter.
 • Løsningsorientert.

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen. Relevante kandidater vil bli innkalt til intervjuvet fortløpende

Kontaktpersoner:
Roger Husby
Daglig leder
92614371
dl.tomter@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.