LEDIGE STILLINGER

Glødende, skapende og tilstedeværende pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2019-09-01 - Baglerbyen FUS barnehage as, Oslo

Er du en glødende, skapende og tilstedeværende pedagogisk leder?

Er du involvert og reflektert? Er du bevisst din rolle som pedagog? Evner du å se deg selv i et helhetsperspektiv og finner løsninger sammen med andre? Ønsker du å videreutvikle barnehagesektoren?

Da er du velkommen til FUS!                             Bli kjent med FUS-barnehagene

Baglerbyen FUS barnehage med 4 avdelinger søker etter to nye pedagogiske ledere i løpet av høsten 2019. I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen med ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start.

I FUS kommer alltid barna først!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for avdeling sammen med en annen pedagog
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet med læring, utvikling og omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling gjennom kurs og veiledning
 • Forskning i egne barnehager
 • 100% daglig leder i hver barnehage
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Mulighet for karriere
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro på utvikling og har gode relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at du har noe å lære av barna og barna har noe å lære av deg som menneske
 • Har et høyt nærvær

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

 Om arbeidsgiveren Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

 

Kontaktpersoner:
Mariann Dingstad

45267515
kl.oslo@bhg.no

Søk her