LEDIGE STILLINGER

Kom til oss som veileder, og bli en del av et spennende lederteam!

Søknadsfrist: 2019-08-31 - Utsikten Vest FUS barnehage as, Rogaland

Har du evnen til å bygge gode team og bidra til faglig utvikling og godt samarbeidsklima? Vi søker en veileder til Håbet, Utsikten og Iglemyr FUS barnehager som en del av vårt lederteam.  

Vi er tre veletablerte FUS-barnehager som ligger i kort avstand fra hverandre på Austrått i Sandnes. Vi er opptatt av stadig utvikling av vårt lederskap, og har derfor nå et lederteam som samarbeider om ledelse av de tre barnehagene. Vårt lederteam til nå består av to erfarne daglig ledere.  Barnehagene har felles faglig ståsted ved at alle tre har deltatt i Sandnes kommune sin satsing på Utviklingsstøttende barnehager, samtidig som vi jobber med FUS sin pedagogiske plattform: egenledelse i lek og læring.

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først!

Stillingen er en 50% fast stilling som veileder i de tre barnehagene, men kan kombineres med pedagogstilling hvis det ønskelig med en større stilling.

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Ansvar for veiledning av personalet
 • Være en del av barnehagenes lederteam
 • Videreutvikle barnehagenes leke og læringsmiljø
 • Jobbe målrettet for økt nærvær og et helsefremmende arbeidsmiljø

I FUS tilbyr vi deg

 • Stort fagmiljø og godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagene
 • Stort handlingsrom
 • Opplæring gjennom FUS skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold

Vi ønsker deg som har:

 • Faglig tyngde og gode kommunikasjonsferdigheter
 • Initiativ og mot til å fylle handlingsrommet
 • Et analyserende blikk og viser evnen til refleksjon
 • Et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • En grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foreldre og samarbeidspartnere
 • Barnehagelærerutdanning
 • Videreutdanning innen veiledning
 • Erfaring med utviklingsstøttende barnehage/CLASS

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Kontaktpersoner:
Charlotte Østbye-Nærheim
Daglig leder
40854714
dl.utsiktenvest@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.