LEDIGE STILLINGER

60% vikariat barnehagelærer søkes.

Søknadsfrist: 2019-09-06 - Åsebøen FUS barnehage as, Rogaland

Åsebøen fus barnehagen vår ligger i naturskjønne omgivelser på Stangelandsfeltet i Kopervik. Barnehagen har per i dag plass til 117 barnsom fordeles på 5 baser; Lilla, Gul, Blå, Grønn og Rød. Basene er delt inn i Stor og Liten base, der Lilla, Gul, Blå, Grønn og Rød er de ulike årskullene. Lilla er de yngste og Rød er de eldste. Åsebøen FUS barnehage ligger i gangavstand til by, skog og sjø. Vi har også Åsebøen stadion som nærmeste nabo. Nærmiljøet bruker vi aktivt til turer og ulike prosjekter.

FUS har som mål å være selve referansen av barnehager i bransjen, med fokus på høy faglig kvalitet, de mest kompetente medarbeiderne og lederne: FUS lover også at hvert eneste barn skal få en venn i barnehagen, og hos oss kommer alltid barnetførst. Barna skal glede seg til å komme til en FUS-barnehage, og vi skaper minner for livet.

De ansatte i barnehagen er barnehagens viktigste ressurs. I Åsebøen FUS barnehage har personalet til sammen bred og variert kompetanse som kommer tydelig frem i hverdagen.

 

Vi ønsker å skape trygge barn, gjennom tilrettelegging av lek, opplevelser, mestring og læring. Vi vil vektlegge egenledelse i lek og læring, arbeide for å utvikle sosial kompetanse, skape et positivt selvbilde og gjøre barnehagehverdagen til et minne for livet.

Vikariatet er fra snarest og fram til 31.12.2019

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Sammen med pedagogisk leder ha pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base sammen med pedagogisk leder.
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Har et høyt nærvær

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

 

 

Kontaktpersoner:
Irene Eikil


dl.aseboen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.