LEDIGE STILLINGER

Vi søker pedagogisk leder i vikariat

Søknadsfrist: 2019-08-31 - Vågsbygd FUS barnehage as, Vest-Agder

Vi søker pedagogisk leder i Vågsbygd FUS barnehage

Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Vågsbygd FUS barnehage er lokalisert sentralt i Vågsbygd, - et spennende og utradisjonelt bygg i nydelige omgivelser. Vi har plass til 200 barn, og har nærmere 50 ansatte. Vi har et godt fagmiljø, et raust og positivt arbeidsmiljø, dedikerte ansatte, flotte fasiliteter og gode utviklingsmuligheter. Nærmere 25% av våre ansatte er menn.

Vi har fokus på bevegelsesglede og idrett, og vårt personale inspirerer, motiverer og hjelper barna til å utvikle seg sosialt, motorisk og kunnskapsmessig gjennom lek og bevegelse.
Avdelingene har ekstra fokus på fysiske øvelser og aktiviteter som stimulerer sansene våre. Målet er barn som er aktivt med i god lek, noe som er viktig for sosiale ferdigheter og gir barna en god start når de etter hvert skal begynne på skolen. 

Vi er opptatt av lekens betydning, livsmestring og relasjonskompetanse.

Hos oss skal barna opplever varme, trygge og nære voksne som ser det enkelte barn. Vi ønsker ansatte som møter barns følelser på en god måte, med bakgrunn i nyeste forskning rundt psykologi og tilknytningsteori som omhandler hjernens utvikling i samspill med barn og voksne. 

Vi har fokus på sunt kosthold, og er stolte av at vi har egen kokk!

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du utdannet barnehagelærer? Velkommen til å søke jobb hos oss!

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Møter barns følelser på en varm og trygg måte
 • Er bevisst ditt ansvar som rollemodell
 • Er lekende og tilstedeværende
 • Er fleksibel og ser muligheter
 • Er og ønsker å være faglig oppdatert
 • Er lærende
 • Er utdannet barnehagelærer


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

 

Kontaktpersoner:

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.